null Anskaffningen av isbrytartjänster utvecklas

Anskaffningen av isbrytartjänster utvecklas

Uutinen 04.04.2008 15.46 sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utreda anskaffningen av isbrytartjänster. Arbetsgruppen ska överväga hur konkurrensen inom isbrytartjänster kan bli fungerande.

Arbetsgruppen ska reda ut hur anskaffningsförfaranden för isbrytartjänster bör utvecklas och hur kvaliteten på de beställda tjänsterna säkerställs. Arbetsgruppen förväntas också göra en framställning om tidsplanen för när konkurrensen öppnas.

Arbetsgruppen utvärderar dessutom hurdan kompetens öppnande av isbrytarmarknaderna kräver av Sjöfartsverket.

Arbetsgruppen utarbetar en mellanrapport före den 20 juni och slutrapporten före utgången av september. Förslaget ska vara så detaljerat att konkurrensutsättningen av isbrytartjänsterna kan inledas hösten 2008 på basis av förslaget.

Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Juhani Tervala.