null Anu Vehviläinen utnämnd till trafikminister

Anu Vehviläinen utnämnd till trafikminister

Tiedote 19.04.2007 10.44 sv

Riksdagsledamot Anu Vehviläinen är ny trafikminister. Republikens president utnämnde Vehviläinen till minister torsdagen den 19 april.

I kommunikationsministeriet handlägger trafikminister Vehviläinen alla andra ärenden än de som hör till kommunikationsmarknadsavdelningen och beredskapsenheten.

Anu Vehviläinen (43), Centerpartiet, är filosofie magister och bedriver fortsatta studier i samhällsvetenskap vid Joensuu universitet. Vehviläinen valdes till riksdagen från Norra Karelens valkrets. Hon har tidigare varit riksdagsledamot 1995-2003.

Tidigare har Anu Vehviläinen varit 1:a vice ordförande i Centerns riksdagsgrupp. Hon har också varit medlem i riksdagens förvaltnings-, kultur-, finans- och miljöutskott.

Före sin karriär som riksdagsledamot har Vehviläinen bl.a. arbetat som utrikesministerns medarbetare 1991-1993 och som informatör för Paavo Väyrynens presidentvalskampanj 1993. Åren 2003-2005 var hon verksamhetsledare för Mannerheims Barnskyddsförbunds distrikt i Norra Karelen.

Vehviläinen är född i Leppävirta i Savolax och bor nu i Joensuu. Hon har varit stadsfullmäktigeledamot i Joensuu sedan 1993 och 2:a vice ordförande i stadsstyrelsen sedan 2005.

Trafikminister Vehviläinen har innehaft många samhälleliga förtroendeuppdrag. Hon har bl.a. varit medlem i VR-Groups förvaltningsråd 1995-2000, medlem i Posten Finlands förvaltningsråd 2004-2006 samt medlem i presstödsnämnden 2006.

Vehviläinen är gift och hon har ett barn. Hon är intresserad av litteratur och skrivande.