null Arbetsgrupp: Det blir tillåtet att hantera identifieringsuppgifter

Arbetsgrupp: Det blir tillåtet att hantera identifieringsuppgifter

Tiedote 05.06.2007 15.32 sv

En arbetsgrupp föreslår en ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Enligt förslaget skall arbetsgivaren i vissa fall få en möjlighet att hantera identifieringsuppgifter i e-postmeddelanden som skickats från någon av företagets datorer.

Beredningsgruppen för en ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation överlämnade den 5 juni sitt enhälliga förslag till kommunikationsminister Suvi Lindén.

Enligt förslaget blir det tillåtet att hantera endast identifieringsuppgifterna i e-postmeddelanden. Det är inte tillåtet att göra intrång i meddelandenas innehåll. Av identifieringsuppgifterna framgår bl.a. vilka personer som skickar e-postmeddelanden åt varandra. Enligt förslaget får identifieringsuppgifterna hanteras endast i särskilda begränsade situationer, om man misstänker otillåtet bruk av kommunikationsnäten eller -tjänsterna, eller om man misstänker att för affärsverksamheten centrala företagshemligheter kan avslöjas för utomstående.

Företaget bör i första hand sträva till att skydda sina kommmunikationsnät och -tjänster samt företagshemligheterna med andra metoder. Behandling av identifieringsuppgifterna kommer först i sista hand.

Grunderna för en hantering av identifieringsuppgifterna skall enligt förslaget behandlas öppet på arbetsplatserna och information om dem bör ges till arbetstagarna genom samarbetsförfarandet. Den användare vars information har behandlats bör alltid informeras om förfarandet och grunderna till det. Verksamheten övervakas av dataombudsmannen.

Kommunikationsminister Suvi Lindén är nöjd att arbetsgruppen har fått sitt arbete färdigt.
- Arbetsgruppens förslag är balanserat för alla parter. Det är bra att man har identifierat problemen och föreslagit uppbyggliga lösningar på dem. Jag tror att klara spelregler för företagens elektroniska kommunikation kan skapas utgående från det här förslaget. Lagändringen främjar regeringsprogrammets målsättning, enligt vilken företagens verksamhetsförutsättningar skall främjas genom att man utvecklar skyddet för företagshemligheter.

Ändringen av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation har varit under beredning sedan 2004. Från hösten 2006 gjordes beredningen av en arbetsgrupp inom kommunikationsministeriet, där de centrala ministerierna och arbetsmarknadens centralorganisationer var med.


Ytterligare information:
kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530