null Arbetsgrupp: Hårdare påföljder för rattfylleri

Arbetsgrupp: Hårdare påföljder för rattfylleri

Tiedote 20.02.2012 11.44 fi sv en

Minimilängden för körförbud på grund av rattfylleri borde förlängas föreslår en arbetsgrupp som granskat användningen av alkolås. Längre spärrtider skulle bättre än hittills återspegla hur förkastligt rattfylleri är och den fara rattfylleri orsakar och motsvara den internationella regleringen på området.

Arbetsgruppen skulle slopa möjligheten till villkorligt körförbud utan att körrätten övervakas med hjälp av ett alkolås. Enligt förslaget borde förare som meddelats minst ett års fortlöpande körförbud dessutom avlägga en ny förarexamen för att återfå sin körrätt.

Arbetsgruppen anser att strängare påföljder för rattfylleri skulle öka nyttjandet av alkolåsövervakad körrätt som ett alternativ till totalt körförbud. Målet är att göra alkolåset till en allmän praxis som i stället för att bara vara ett verktyg för straff också styr förarnas beteende.

Vidare föreslår arbetsgruppen att förfarandet för att utfärda alkolås kunde utvecklas och tillämpas för att bedöma om en förare fyller hälsokraven för körkort. Särskilt i fråga om förare som i flera repriser dömts för rattfylleribrott borde bedömningen av deras körhälsa breddas. Vid behov skulle de få behålla körrätten endast om ett villkor om alkolås antecknas i deras körkort. Villkoret skulle kunna avlägsnas från körkortet endast med ett läkarintyg som fastställer att föraren inte längre utgör en fara i trafiken.

För förare som upprepade gånger dömts för grovt rattfylleri föreslås det att den övervakade körrätten med alkolås ska vara i minst två år. Alkolåsövervakad körrätt kräver alltid att den som gjort sig skyldig till rattfylleri ger sitt samtycke till villkoret om alkolås.

"Arbetsgruppens förslag är goda. Vi behöver ett tydligt budskap: rattfylleri är ett allvarligt brott och detta måste återspeglas i påföljderna. Och om vi med hjälp av tekniska hjälpmedel kan minska rattfylleriet, måste vi utnyttja detta tillfälle. Jag understöder idén om att alkolås i framtiden ska ingå som standardutrustning i bilar", säger trafikminister Merja Kyllönen.

Kommunikationsministeriet tillsatte i januari 2011 en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utvidga användningen av alkolås efter rattfylleri. Uppdraget grundar sig på en riktlinje som regeringen antagit för att förbättra trafiksäkerheten och enligt vilken alkolås ska bli ett villkor för körrätt för personer som ertappats för rattfylleri.
Arbetsgruppens ordförande var enhetschef Tero Jokilehto från Kommunikationsministeriet. I arbetsgruppens betänkande ingår en avvikande mening framställd av Justitieministeriet.

Alkolåset är delvis obligatoriskt redan nu

I Finland pågick ett försök med alkolåsövervakad körrätt åren 2005-2008. Tack vare de goda resultaten har rattfyllerister allt sedan 2008 haft möjlighet till körkort med alkolåsvillkor. I augusti 2011 ändrades lagen så att det blev obligatoriskt för förare av skol- och dagvårds¬körningar i beställningstrafik att använda alkolås, medan det dittills endast hade varit en rekommendation.

Finland har föreslagit att EU ska arbeta aktivt för att påverka bilindustrin så att alkolås ska bli standard i alla nya fordon.

Arbetsgruppens betänkande Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle (Körrätt med alkolåsvillkor för förare som gjort sig skyldiga till rattfylleri) är tillgänglig på finska (Kommunikationsministeriets publikationer 3/2012) på ministeriets webbadress www.lvm.fi.

Ytterligare information:
Arbetsgruppens ordförande, Tero Jokilehto, specialsakkunnig, tfn 09 160 28568, 040 535 0574
Arbetsgruppens sekreterare, Janne Mänttäri, regeringssekreterare, tfn 09 160 28569, 040 069 3544