null Arbetsgrupp planerar vägavgifter för tung trafik

Arbetsgrupp planerar vägavgifter för tung trafik

Tiedote 23.08.2007 16.08 sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet börjar planera ett försök med vägavgifter för den tunga trafiken. Trafikminister Anu Vehviläinen tillsatte arbetsgruppen den 22 augusti.

Arbetsgruppen gör upp ett förslag till betalningssystem och till de lagförändringar som behövs. Totalkostnaderna för de finska transportföretagen får inte stiga som en följd av försöket och därför bör arbetsgruppen ge förslag till åtgärder för att trygga företagens konkurrenskraft.

Enligt kommunikationsministeriet har vägavgifterna så omfattande samhällsverkningar att det är ändamålsenligt att utföra försöket med avgifter på ett begränsat område eller på några vägavsnitt. Dessutom utreder arbetsgruppen möjligheten att uppbära särskilda avgifter, till exempel för att använda det parkeringsområde för långtradare som planeras i Vaalimaa.

Ordförande för arbetsgruppen är kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen. Arbetet bör vara klart den 15 maj 2008.

Medlemmar i arbetsgruppen är överdirektör Juhani Tervala från kommunikationsministeriet, budgetrådet Esko Tainio från finansministeriet, konsultativa tjänstemannen Annukka Lehtonen från handels- och industriministeriet, överingenjör Leena Silfverberg från miljöministeriet, generaldirektör Jukka Hirvelä från Vägförvaltningen, polisrådet Kari Rantala från Rörliga polisen, direktör Leena Karessuo från Kommunförbundet, direktör Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala från Finlands Näringsliv och verkställande direktör Iiro Lehtonen från Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Arbetsgruppen assisteras av åtta ordinarie sakkunniga. Dessutom skall arbetsgruppen höra bland annat representanter för näringslivet, regionala myndigheter och kommuner.

Det står i regeringsprogrammet att man skall utreda ett försök med intelligenta system för vägavgifter. Kommunikationsministeriet publicerade i juni 2007 en förstudie av vilken inverkan vägavgifter skulle ha i Finland.Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260