null Arbetsgrupp skall utreda kraven på brevens distributionshastighet

Arbetsgrupp skall utreda kraven på brevens distributionshastighet

Tiedote 01.04.2004 00.00 svKommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur man kunde utveckla en kvalitetsstandard för posttjänsterna. Arbetsgruppen har i uppdrag att utreda om kraven på distributionshasigheten för brev av första klass kunde luckras upp, så att tidningsutbärningen i glesbygder kunde göras tidigare.

I lagen om posttjänster finns nu kravet att minst 95 procent av brevförsändelserna i första klass skall levereras till mottagaren följande vardag. Om kravet luckras upp kunde Posten Finland Abp tidigarelägga sina kombinerade brev- och tidningsutdelningar. Så skulle de som bor i glesbygderna få dagstidningen redan på morgonen. Arbetsgruppen skall göra ett förslag till vilka åtgärder den anser vara nödvändiga för att utveckla kvalitetsstandarden.

Behovet av en förändring diskuterades i riksdagen i samband med behandlingen av postredogörelsen i mars 2004.

Arbetsgruppens resultat väntas senast den 15 september 2004.

Som ordförande för arbetsgruppen fungerar biträdande avdelningschef Liisa Ero från kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppens medlemmar:
enhetschef Merja Saari, Kommunikationsverket
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, kommunikationsministeriet
direktör Juha Salovaara, Posten Finland Abp
direktör Antti Neimala, Företagarna i Finland
verkställande direktör Håkan Gabrielsson, Mediernas centralförbund
jurist Jukka Kaakkola, KonsumentverketTilläggsuppgifter:
biträdande avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887