null Arbetsgrupp utreder en utvidgning av användningen av alkolås

Arbetsgrupp utreder en utvidgning av användningen av alkolås

Uutinen 03.02.2011 15.00 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utreda en utvidgad användning av alkolås för att förebygga rattfylleri.

Arbetsgruppen har som uppgift att utreda hur man ska genomföra ibruktagandet av alkolås och hur det skulle påverka t.ex. körförbuden på grund av rattfylleri. Arbetsgruppen har också som uppgift att bereda utkast till lagförslag.

Som ordförande för arbetsgruppen fungerar enhetschef Tero Jokilehto på kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppens medlemmar:

Regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, kommunikationsministeriet
Överinspektör Eija Salonen, kommunikationsministeriet
Lagstiftningsrådet Lena Andersson, justitieministeriet
Överinspektör Veli-Matti Risku, social- och hälsovårdsministeriet
Polisinspektör Jari Pajunen, inrikesministeriet
Tingsdomare Juha Fredriksson, Helsingfors tingsrätt
Häradsåklagare Maren Salvesen, Åklagarämbetet i Östra Nyland
Överinspektör Kimmo Pylväs, Polisstyrelsen
Utvecklingschef Marita Löytty, Trafiksäkerhetsverket
Professorn i straff- och processrätt, JD Matti Tolvanen, Östra Finlands universitet

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.2-31.12.2011.