Takaisin

Arjen tietoyhteiskuntaa kehitetään ministerivetoisesti

Arjen tietoyhteiskuntaa kehitetään ministerivetoisesti

Tiedote 21.06.2007 13.23 fi

Hallitus haluaa Suomesta kilpailukykyisen ja ihmisläheisen tietoyhteiskunnan.

Näin linjataan periaatepäätöksessä, jonka valtioneuvosto teki 21. kesäkuuta kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011. Samalla asetettiin arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta.

Tietoyhteiskuntapolitiikassa keskitytään edellisen hallituskauden aikana valmistellun tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteutukseen.

Hallituskaudella mm. selvitetään sähköistä äänestämistä, otetaan käyttöön sähköinen tunnistaminen ja laskutus julkishallinnon palveluissa sekä toteutetaan tietokoneavusteisen opetuksen pilottihanke. Kärkihankkeisiin kuuluvat myös terveydenhuollon sovellukset.

Periaatepäätöksen toteutumista ohjaa arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta. Sitä johtaa viestintäministeri Suvi L i n d é n. Neuvottelukunnan jäseninä on lisäksi neljä muuta ministeriä: oikeusministeri Tuija Brax, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, peruspalveluministeri Paula Risikko sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin. Neuvottelukunnassa on yhteensä nelisenkymmentä jäsentä.

- Tietoyhteiskuntapolitiikka on osa kaikkea yhteiskunnallista toimintaa. Hallitus panostaa nyt näkyvästi tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Onnistuminen edellyttää julkishallinnon, yksityisen sektorin, järjestöjen ja kansalaisten laajaa hyvää yhteistyötä. Meidän pitää viedä arjen tietoyhteiskuntaa aidosti eteenpäin. On tärkeää, että tietoyhteiskuntaa edistetään nyt konkreettisin toimin, painottaa viestintäministeri L i n d é n.


Tietoyhteiskuntaohjelmaa toteutetaan useissa kokoonpanoissa

Tietoyhteiskuntaohjelman hankkeita toteutetaan ja koordinoidaan useissa ryhmissä.

Tietoyhteiskuntakehityksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia on nimetty viisi:

- Julkisen hallinnon sähköisen palveluiden ja tietoteknisen ympäristön kehittäminen, koordinoijana valtiovarainministeriö
-Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin aloilla, koordinoijana opetusministeriö
-Tietoyhteiskunnan infrastruktuurin ja viestintä- ja mediapalveluiden sekä viestintäalan elinkeinotoiminnan kehittäminen, koordinoijana liikenne- ja viestintäministeriö
-Sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioiden ja sähköisten palveluiden edistäminen, koordinoijana sosiaali- ja terveysministeriö
-Innovaatioihin, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen liittyvät tietoyhteiskuntakysymykset koordinoijana kauppa- ja teollisuusministeriö

Neuvottelukunnan yhteydessä toimii myös erillinen tekijänoikeusryhmä. Siihen kuuluvat ministerit Stefan Wallin (pj), Suvi Lindén, Tuija Brax sekä Mauri Pekkarinen.

Lisäksi perustetaan tietoturvallisuuden asiantuntijaryhmä sekä sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmä. Neuvottelukunnan yhteydessä selvitetään myös tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja opiskelussa.

Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen ja varapääsihteerinä neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.


Periaatepäätös sekä neuvottelukunnan kokoonpano on luettavissa ministeriön internetsivuilla tämän tiedotteen yhteydessä. Muiden ryhmien kokoonpanoista päätetään elokuussa.


Lisätietoja:
viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072