Takaisin

ArviD-klusteriohjelma vauhdittamaan digitelevision palvelujen kehittämistä

ArviD-klusteriohjelma vauhdittamaan digitelevision palvelujen kehittämistä

Tiedote 20.02.2004 00.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut digitelevision käyttöä ja sisältöliiketoimintaa edistävän ArviD-klusteriohjelman. Ohjelma on kaksivuotinen, ja se on avoin kaikille toimijoille.

ArviD-klusteriohjelmalla tuetaan helppokäyttöisten ja innovatiivisten palveluiden kehittämistä digitelevisioon, parannetaan digitelevision palvelutuotannon perusedellytyksiä ja luodaan toimialan laaja yhteistyöverkosto.

ArviD-ohjelmalla rahoitetaan erilaisia digitelevisioprojekteja. Horisontaaliset projektit hyödyttävät koko toimialaa. Horisontaaliprojekteista on meneillään digitelevision palvelukehittäjien suunnitteluoppaan päivittäminen. Muissa ArviD:n horisontaaliprojekteissa tullaan mm. selvittämään tekijänoikeudellisia kysymyksiä, luomaan digitelevision kehityspolku, analysoimaan ansaintalogiikoita sekä tarjoamaan testauspalveluja digitelevision palveluntarjoajille.

ArviD-ohjelma rahoittaa myös julkishallinnon esiselvitys-, arviointi- tai testaustyyppisiä monikanavahankkeita sekä yritysprojekteja, joissa ohjelma toimii yhteistyössä Tekesin kanssa. ArviD-ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa. Ohjelmalla edistetään myös digitelevisiotoimialan kansainvälistä kilpailukykyä.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää klusteriohjelmaa merkittävänä toimena digitaalisten palvelujen kehittämiselle.
- Digitelevisioon tarvitaan hyvää sisältöä ja helppokäyttöisiä palveluja. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät valmiudet kehittää näitä palveluja. Digitelevision sisältöliiketoiminta antaa yrityksille mahdollisuudet myös kansainvälistyä, ministeri Luhtanen painottaa klusteriohjelman merkitystä.