Asetus yhteiskunnan kannalta merkittävistä satamista ja lentoasemista lausunnolle

Uutinen 16.02.2018 15.42 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema asetus yhteiskunnan kannalta merkittävistä satamista ja lentoasemista on lähetetty lausuntokierrokselle 16. helmikuuta. Lausuntoaikaa on 16. maaliskuuta asti.

Lausunnoille lähteneessä asetusluonnoksessa määritellään kriteerit, joiden perusteella arvioidaan sataman tai lentoaseman merkittävyyttä yhteiskunnan toiminnalle. Luonnoksen mukaan merkittäviä olisivat lentoasemat, joiden kautta on edellisenä vuonna kulkenut enemmän kuin viisi miljoonaa matkustajaa. Satamista merkittäviä olisivat ne, joiden kautta on edellisenä vuonna kulkenut enemmän kuin neljä miljoonaa matkustajaa tai enemmän kuin 10 miljoonaa tonnia ulkomaan tavaraliikennettä.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävään satamaan tai lentokenttään sovellettaisiin jatkossa ilmailulakiin ja satamien turvatoimilakiin ehdotettuja, viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Sataman tai lentoaseman pitäjän tulisi myös ilmoittaa merkittävistä tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Vaatimuksilla ja ilmoittamisvelvollisuudella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia satamien tai lentoasemien pitäjille.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Liikenne ja viestintäministeriö jatkaa asetuksen valmistelua lausuntokierroksen palautteen perusteella. Asetus on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa keväällä 2018.

Valmisteilla oleva asetus liittyy EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin toimeenpanoon. Se on tarkoitus antaa ilmailulakiin ja satamien turvatoimilakiin valmisteltujen muutosten perusteella. Hallituksen esitys muutoksista näihin lakeihin on annettu eduskunnalle 19. joulukuuta 2017 (HE 192/2017). Lakimuutosten ja niiden perusteella annettavan asetuksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Maija Rönkä, p. 0295 34 2039