null Asiakaspalaute tärkeintä taksien laadunvalvonnassa

Asiakaspalaute tärkeintä taksien laadunvalvonnassa

Uutinen 03.07.2009 14.13 fi

Taksi kadulla

Elokuussa 2007 voimaan tullut taksiliikennelaki määrittelee taksien laatuvaatimukset ja velvoittaa viranomaisia seuraamaan kuluttajilta saatua palautetta taksien saatavuudesta ja palvelun laadusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti selvityksen, jonka tarkoitus oli löytää toimivia ja kattavia menetelmiä taksiliikennepalveluiden laadun viranomaisvalvontaa varten. Selvityksen loppuraportti julkaistiin kesäkuussa.

Viranomaisvalvonnan lisäksi taksiala itse valvoo ja kehittää palveluidensa laatua omavalvonnan ja tilausvälityskeskusten laatujärjestelmien avulla. Etenkin ajovuorojen valvonta tapahtuu pääasiassa taksialan toimesta. Kuitenkin monet maaseutualueet ovat pelkän viranomaisvalvonnan varassa.

Selvityksen tekijät ehdottavat lisää yhteistyötä ja tiedonkulkua eri viranomaisten ja taksialan toimijoiden välille.

Myös asiakaspalautteen merkitys korostuu, sillä sen tulisi raportin mukaan säilyä tärkeimpänä taksialan laadunvalvontamenetelmänä. Työryhmä ehdottaakin, että palautteen määrää lisättäisiin esimerkiksi lääninhallituksien kotisivuilla olevan palautelomakkeen avulla.

Taksipalveluiden laadun arviointiin ehdotetaan myös mystery shopping
-menetelmää. Menetelmä sopii palautteiden seurannan täydentäjäksi ja palvelun laadun kokonaistason kuvaajaksi.

Selvitystyön ohjausryhmä koostui liikenne- ja viestintäministeriön ja lääninhallitusten asiantuntijoista. Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat myös Taksiliiton ja taksiyrittäjien edustajia. Selvitystyön toteuttivat Linea Konsultit Oy ja Taloustutkimus Oy.