null Asta Sihvonen-Punkka Kommunikationsverkets generaldirektör

Asta Sihvonen-Punkka Kommunikationsverkets generaldirektör

Uutinen 20.01.2011 13.39 fi sv en

Statsrådet har den 20 januari 2011 utnämnt ekonomielicentiat Asta Sihvonen-Punkka till tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör. Sihvonen-Punkkas mandattid börjar den 1 mars 2011 och upphör den 30 september 2015.

Asta Sihvonen-Punkka flyttar över från Energimarknadsverket där hon har verkat som överdirektör sedan 2002 och direktör sedan 1998. Tidigare har hon verkat som bland annat biträdande direktör vid Konkurrensverket. Sihvonen-Punkka har sedan 2008 fungerat som ordförande för EU:s elmarknadsarbetsgrupp.