null Auktionen av 5G-frekvenser avslutades

Auktionen av 5G-frekvenser avslutades

Tiedote 08.06.2020 14.10 fi sv en

Bild: Kommunikationsministeriet

Den auktion på 26 gigahertz (25,1–27,5 GHz) som ordnats av Transport- och kommunikationsverket avslutades den 8 juni 2020. I auktionen deltog Elisa Abp, Telia Finland Abp och DNA Abp som vann frekvenserna för byggandet av 5G-nät. Auktionen inbringade finska staten 21 miljoner euro i inkomster. 

Tre frekvensband på 800 megahertz auktionerades ut. De vinnande anbuden är följande:


Frekvensbandet 25,1–25,9 GHz 

Elisa Abp

7 miljoner euro


Frekvensbandet 25,9 –26,7 GHz 

Telia Finland Abp 

7 miljoner euro 


Frekvensbandet 26,7 –27,5 GHz 

DNA Abp 

7 miljoner euro


Finlands ställning som ledande land i fråga om höghastighetsnät för 5G stärks ytterligare när fler frekvenser delas ut för 5G-nät. Statsrådet beviljade de första koncessionerna för byggande av 5G-nät för frekvensområdet 3,5 gigahertz 2018. Sedan ingången av 2019 har 5G-nätet redan öppnats på 30 orter i Finland. 

Vad händer härnäst?

Statsrådet tilldelar frekvenserna i enlighet med resultatet av auktionen. Frekvensområdet 26 gigahertz (25,1–27,5 GHz) kan användas till att bygga 5G-nät från och med den 1 juli 2020. Koncessionerna gäller till och med den 31 december 2033 i Fastlandsfinland. 

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 608, kaisa.laitinen(at)lvm.fi, Twitter @kaisa_laitinen

Jan Engelberg, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 0295 390 438, jan.engelberg(at)traficom.fi, Twitter @EnkkuJenkku