null Avgifterna på förbindelsefartygen höjs

Avgifterna på förbindelsefartygen höjs

Tiedote 05.12.2007 14.07 sv

De avgifter som uppbärs av Sjöfartsverket kommer att höjas.

Passageraravgifterna på förbindelsefartygen höjs med 25 procent. Höjningen ingick redan i budgetpropositionen för 2008. Dessutom höjs avgifterna för personbilar som transporteras på förbindelsefartygen med 50 procent. Höjningarna gäller inte personer som är fast bosatta i skärgården. För dem är trafiken med förbindelsefartyg gratis.

Den nya förordningen höjer examensavgifterna för lots och linjelots med 5 procent. Motiveringen är att den allmänna kostnadsnivån stigit.

Regeringens finansutskott utfärdade förordningen om avgifterna den 5 december. Den förnyade förordningen träder i kraft vid årsskiftet.
Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324