null Avoin tieto hyötykäyttöön

Avoin tieto hyötykäyttöön

Uutinen 20.02.2014 15.45 fi

Binäärikoodi (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyökumppaneineen ryhtyy rakentamaan hallinnonalan avoimelle lähdekoodille perustuvaa tilannekuvanäkymää. Palvelu on alkuvaiheessa kokeilu, jonka avulla on tarkoitus tarjota konkreettisia esimerkkejä uusista, avoimia rajapintoja ja datavarantoja hyödyntävistä ratkaisuista.

Myös palvelun toteuttaminen tapahtuu uudella tavalla. Palvelua rakentamaan rekrytoidaan kumppanikoodari, joka työskentelee määräajan ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen palveluksessa.

Ministeriön kokeilussa kumppanikoodarin tehtävänä on luoda tilannekuvanäkymä, joka yhdistää ministeriön hallinnonalan virastojen avointa tietoa sekä mahdollisesti myös muiden tahojen, kuten yritysten tai jopa yksittäisten kansalaisten välittämiä tietoja.

Tilannekuvanäkymä on palvelukokeilu, joka tarjoaa ajantasaista tietoa vaikkapa häiriötilanteissa. Esimerkiksi liikenneonnettomuustilanteessa palvelusta saisi tiedon onnettomuushetken säätilasta ja onnettomuuden aiheuttamista poikkeuksista liikenteessä. Lisäksi palveluun olisi mahdollista välittää kansalaisten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa julkaisemia aiheeseen liittyviä viestejä ja tietoja.

Palvelun ensimmäisen testiversion on tarkoitus valmistua kumppanikoodarin puolen vuoden määräajan aikana.

Kumppanikoodari on sähköisten palvelujen kehittäjä ja asiantuntija, joka työskentelee määräajan julkisen sektorin organisaatioissa. Suomessa kumppanikoodarit ovat aiemmin työskennelleet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä (HSL) ja Helsingin kaupungin tietotekniikkaosastolla.

Kumppanikoodarit ovat osa ministeriön vetämää KIDE-ohjelmaa. KIDE-ohjelmalla edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen käyttöönottoa ja kehittämistä.