Tiedote 10.02.2016 13.33 fi sv

Regeringens spetsprojekt för att göra författningarna smidigare har inletts på olika förvaltningsområden. Beredningen av åtgärderna i spetsprojektet har framskridit enligt planerna och avvecklingen av normer har kommit igång på alla ministerier. Ett sammandrag av alla avregleringsåtgärder 2015 har nu offentliggjorts.

Ministerierna har berett regeringspropositioner så att de tar fasta på frågor som gäller avregleringen. I avregleringen ligger fokus på att underlätta medborgarnas vardag och företagens verksamhet samt på att öka konkurrenskraften. För att uppnå detta mål effektiviseras myndighetsarbetet och minskas den administrativa bördan. Smidigare författningar bidrar också till ökad digitalisering.

Under hösten 2015 har bland annat butikernas öppettider liberaliserats. Inom planläggningen har antalet administrativa förfaranden gallrats och planläggningsprocessen förenklats.

På de olika ministerierna pågår flera olika projekt för att skapa smidigare lagstiftning. Den största delen av författningsändringarna och totalreformen genomförs 2016–2017.

Mer information om projekten finns på webbplatsen för avveckling av normer (norminpurku.fi).

Ytterligare information: Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377