Takaisin

Avustuksia 19 liikenne- ja viestintämuseolle

Avustuksia 19 liikenne- ja viestintämuseolle

Tiedote 27.03.2007 12.06 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt tukea museoiden rakennushankkeille ja muille kehittämisinvestoinneille. Museotukea jaettiin yhteensä 509 000 euroa. Liikenne- ja viestintäalan muita yhteisöjä tuettiin 30 000 eurolla.

Museoista eniten avustusta saa Kangasalla sijaitseva Tieliikennemuseo Mobilia, jota tuetaan 140 000 eurolla. Liikenne- ja viestintämuseoiden Trafiikki-yhteistyö saa tukea projekteilleen 115 500 euroa. Trafiikki-yhdistykseen kuuluvat kaikki liikenne- ja viestintäalan valtakunnalliset erikoismuseot.

Uudenkaupungin Automuseota ministeriö avustaa 45 000 euron verran muun muassa rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Radio- ja televisiomuseosäätiö, jonka kotipaikka on Lahti, saa 35 000 euroa radiomaston kunnostamisen jatkamiseen. Vantaalainen Suomen Ilmailumuseo saa lähinnä kiinteistön parantamiseen tarkoitetun 29 000 euron summan.

Postimuseolle Helsinkiin myönnetään 27 000 euroa. Hyvinkään Rautatiemuseo saa vanhojen rakennusten korjaukseen ja uusien suunnitteluun 25 000 euroa. Tietojenkäsittelymuseon virtuaalimuseohanketta avustetaan 16 000 eurolla.

Puukuunari Vegan entisöinti Pietarsaaressa saa 15 000 euroa ja Jokioisten Museorautatieyhdistys raiteiden kunnostukseen 14 000 euroa. Lappeenrantalaista Saimaan Kanavamuseota avustetaan 9 000 eurolla, jolla summalla vauhditetaan vanhan kanavauoman aukaisuun liittyviä suunnitelmia.

Muut museoavustusten saajat ovat Raumanmeren merimuseosäätiö (8 500 euroa), Helsingin Tekniikan museon säätiö sekä suolahtelainen Keitele-Museo (molemmille 6 500 euroa), Tuomikylässä sijaitseva Informaatiotekniikan Museo (6 000 euroa), Oulun Seudun Mobilistit (4 000 euroa), Espoon Automuseo (3 000 euroa), Haapamäen museoveturiyhdistys ja Höyryraide Oy Suolahdella (2 000 euroa molemmille).

Liikennealan yhteisöistä eniten tukea saa Pohjoismaiden Tieteknillisen liiton Suomen osasto (9 500 euroa); avustuksen perusteena olivat muun muassa Suomen puheenjohtajuusvuoron kulut. Muita tukea saavia yhteisöjä ovat Pro Rautatie (6 000 euroa), Suomen Autohistoriallinen seura (4 500 euroa), Pasilan konepajan Perinneyhdistys (3 000 euroa), Liikennesuunnittelun seura ja Linja-autoliitto (2 500 euroa) ja Suomen Vesitieyhdistys (2 000 euroa).

Viestintäyhteisöistä suurimman tuen, 15 000 euroa, ministeriö myönsi Helsinkimission Eläköön yhteys -projektille, jonka tarkoituksena on järjestää vanhuksille digitelevisioneuvontaa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto sai 10 000 euroa internetin neuvonta- ja tukipalveluihin. Sama summa annettiin Pelastakaa Lapset ry:lle muun muassa lasten nettiyhteisöjen ylläpitäjien koulutukseen. Lisäksi avustuksia saivat Viestintäkasvatuksen seura (5 000 euroa, Kainuun Elokuva- ja videoyhdistys ELVI (3000 euroa), Curly ry (3 000 euroa), Kuurojen liitto (2 000 euroa), Larsmo När-TV (1 000 euroa) ja Föreningen Årvas Tv (1000 euroa).Lisätietoja:
ylitarkastaja Olli Planting, puh. (09) 160 28488
neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395 tai 0400 812 508