null Behörighetskraven för förare av fritidsbåt lättas upp

Behörighetskraven för förare av fritidsbåt lättas upp

Tiedote 18.10.2007 14.56 sv

Behörighetskraven för att köra en fritidsbåt blir lindrigare. Behörighet för yrkessjöfart krävs i fortsättningen bara i det fall att fritidsbåten har en längd av över 24 meter. Gränsen som gällde motoreffekten faller bort.

Regeringen utfärdade förordningen den 18 oktober. För en båt med en motoreffekt på över 500 kilowatt har av föraren tidigare krävts minst skepparbrev i inrikes fart och av maskinchefen minst maskinskötarbrev. Formuleringen i förordningen har emellertid inte varit helt entydig.

För en förare av fritidsbåt är det arbetsdrygt att skaffa sig en behörighet som kräver lång utbildning och arbetserfarenhet från sjöfartsbranschen, vilket talar för att gränsen för motoreffekten avlägsnas. Motorer på över 500 kilowatt är inte sällsynta i fritidsbåtar: omkring hundra sådana är registrerade i Finland. Dessutom har övervakningen av behörighetskraven i praktiken varit svår att sköta.

Förordningsändringen som beretts av kommunikationsministeriet träder i kraft den 1 november. Båt- och segelbåtsbranschens organisationer understödde i sina utlåtanden att man frångår gränsen för maskineffekten.
Ytterligare information:
regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 5720 166