null Betaltelevision får system med ett programkort

Betaltelevision får system med ett programkort

Tiedote 21.03.2007 14.25 sv

I villkoren för alla de koncessioner för betal-tv som beviljas av statsrådet ingår ett krav på ett enda programkort. Kravet på ett kort gäller både nuvarande och nya koncessioner.

Statsrådet beslutade den 21 mars om att ändra bestämmelserna beträffande koncessioner för digital televisionsverksamhet. Motsvarande bestämmelse är redan inkluderad i de nya koncessioner som beviljades i december 2006 och som träder i kraft 1.9.2007.

I de flesta digital-tv-mottagarna finns bara en programkortläsare. Genom koncessionsförändringen förbättras konsumenternas möjlighet att skaffa och använda avgiftsbelagda televisionstjänster. Konsumenten behöver inte längre skaffa flera programkort för att se på olika betalkanaler.

Systemet med ett programkort innebär att om den som innehar programkoncessionen skyddar sina televisionssändningar, så bör krypteringen genomföras i samarbete med de andra aktörerna i branschen så, att alla digitala televisionssändningar i det markbundna nätet kan dekrypteras med ett enda kort.

Bestämmelsen träder i kraft från den 1 september 2007, då man i Finland helt har övergått till digitala televisionssändningar.Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887