null Bolagsmodellen – en lösning på finansieringen av transportnätet

Bolagsmodellen – en lösning på finansieringen av transportnätet

Uutinen 19.01.2017 12.05 fi sv en

Minister Anne Berner 19.1.2017 (Foto: LVM)

Kommunikationsministeriet föreslår att det i Finland bildas ett statsbolag med ansvar för statens transportnät. Bolaget ska se till att transportnätet hålls i adekvat skick och att det utvecklas långsiktigt. Bolagets verksamhet ska inte vara beroende av statsfinanserna, utan det ska styras av medborgarnas och näringslivets behov och tillfredställelse, sade kommunikationsminister Berner när utredningen om transportnätsbolaget offentliggjordes den 19 januari 2017.

- Finansieringen av transportnätet måste ses över, eftersom staten inte har tillräckliga medel för att upprätthålla, och än mindre för att utveckla, det statligt ägda transportnätet. Bristen på finansiering har lett till en synnerligen stor reparationsskuld, så det finns knappast någon som tycker att nuläget är bra. Nu har vi ett förbättringsförslag som är värt att granskas fördomsfritt och med tanke på resultatet, säger minister Berner. Hon preciserar att bolagets investeringar i huvudsak ska riktas till den del av det statliga transportnätet som finns i glesbygden, utanför tätorterna, och inte till gatunätet i städerna.

Kommunikationsministeriet har under ledning av minister Anne Berner utrett möjligheterna att bilda ett eventuellt trafiknätsbolag. Regeringen beslutade inleda utredningen i april 2016 i samband med att den godkände planen för de offentliga finanserna.

Ministeriets förslag till utredning om hur trafiknätet ska utvecklas skickas på en omfattande remiss. Måndagen den 23 januari öppnas en medborgardiskussion på adressen www.dinasikt.fi. Dessutom välkomnar ministeriet synpunkter och respons på e-postadressen live@lvm.fi.