Bredbandsinformation på Kommunikationsverkets webbplats

Uutinen 17.08.2010 15.34 fi sv

Gott om nyttig konsumentinformation om bredbandstjänster finns nu tillgänglig på Kommunikationsverkets webbplats.

På webbplatsen finns information om tillgången på bredband, frågor man bör beakta då man skaffar bredbandsförbindelse, prisjämförelser samt information om tjänsteleverantörernas kundservice. Dessutom ger webbplatsen råd om vad man ska göra då det uppstår problem med avtal om bredband.


Samhällsomfattande tjänst
på en megabit

Från början av juli har bredbandsförbindelsen varit en samhällsomfattande tjänst. Det innebär att bredbandsförbindelsen hör till de grundläggande kommunikationstjänsterna på samma sätt som telefonförbindelsen eller posten.

De telebolag som utsetts till företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska kunna erbjuda en högklassig förbindelse på minst en megabit per sekund till alla stadigvarande bostäder och alla företags permanenta verksamhetsställen.

Förbindelsen ska ha ett skäligt pris. Förbindelsernas pris kan emellertid variera i olika delar av landet och i priserna kan man beakta kostnaderna för att producera tjänsten.

På Kommunikationsverkets webbplats finns en sökfunktion, där du kan granska om ett företag som är förpliktat att tillhandahålla samhällsomfattande internettjänster har utsetts på din hemort.