Takaisin

Budjettiesitys 2006: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 1,72 miljardia euroa

Budjettiesitys 2006: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 1,72 miljardia euroa

Tiedote 16.09.2005 11.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle esitetään 1 722 miljoonaa euroa vuodelle 2006.

Summa on 52 miljoonaa euroa vuoden 2005 varsinaista talousarviota pienempi, mutta 16 miljoonaa euroa suurempi kuin valtiovarainministeriön elokuinen esitys.

Tiestön ylläpitoon ja investointeihin esitetään 679,9 miljoonan euron määrärahaa, josta perustienpitoon osoitetaan 578,4 miljoonaa euroa.

Uusina tiehankkeina aloitetaan Tampereen läntisen kehätien toinen rakennusvaihe, Hintan ja Korvenkylän välinen osuus Kuusamontiellä Oulussa sekä kakkostiellä Vihdin ja Porin välin parannus. Meneillään olevista tiehankkeista vuoden 2006 aikana valmistuu Tampereen kehätien ensimmäinen vaihe.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen esitetään 12 miljoonan euron määrärahaa. Tämä on 1,9 miljoonaa euroa kuluvan vuoden määrärahoja vähemmän.

Perusradanpidon menot ovat yhteensä 341,3 miljoonaa euroa, johon esitetään 285,3 miljoonan euron määrärahaa. Perusradanpidon menoista katetaan tuloilla 56 miljoonaa euroa. Yli-ikäisten päällysrakenteiden uusimiseen ja muihin korvausinvestointeihin ohjataan 137,8 miljoonaa euroa.

Rataverkon investointeihin osoitetaan yhteensä 60,2 miljoonaa euroa. Uutena hankkeena aloitetaan Ilmalan ratapihan kunnostus Helsingissä. Työ valmistuu vuonna 2010, ja sen kokonaiskustannukset ovat 100 miljoonaa euroa. Meneillään olevat Oulu-Iisalmi -radan sähköistys ja Keravan ja Lahden välisen oikoradan rakentaminen valmistuvat vuoden 2006 aikana. Oikoradan käytöstä peritään investoinnin rataveroa, jonka tuotto radan valmistumisesta vuoden loppuun on noin 1 miljoona euroa.

Budjettiesityksen mukaan vuonna 2007 on tarkoitus aloittaa seuraavat tie- ja ratahankkeet: Lappeenrannan ja Imatran välinen tie ja Turunväylä-Vallikallio Kehä I:llä, radoista välit Seinäjoki-Oulu ja Lahti-Luumäki sekä Keski-Pasilan ratapihatyöt. Lisäksi jatketaan seuraavalla vaalikaudella toteutettavien hankkeiden suunnittelua ja muuta valmistelua.

Merenkulun uutena väylähankkeena aloitetaan Raahen väylän syventäminen. Vuonna 2008 valmistuvan työn kokonaiskustannukset ovat 30 miljoonaa euroa, josta vuonna 2006 käytetään 2 miljoonaa.

Suomalaisen merenkulun turvaamiseksi tuetaan Suomen lipun alla olevia ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia 21,5 miljoonalla eurolla. Summa on tarkoitettu työnantajamaksuista aiheutuviin kustannuksiin.

Ulkomaanliikenteen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaamiseen osoitetaan 41 miljoonan euron määräraha.

Joukkoliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen esitetään 74,6 miljoonan euron määrärahaa, josta 37 miljoonaa käytettäisiin lähinnä junaliikenteen palvelujen ostoon sekä 23,8 miljoonaa maaseudun bussi- ja taksivuorojen ostamiseen. Lipunhintojen alennuksiin esitetään 9,7 miljoonan euron määrärahaa, tutkimushankkeisiin 3,1 miljoonaa ja matkojenyhdistelytoiminnan kehittämiseen 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 varsinaisessa talousarviossa joukkoliikenteen ostoihin oli varattu 81,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2006 syyskuussa toimintansa aloittavan Rautatieviraston menoihin esitetään 1 miljoonan euron määrärahaa. Tammikuussa perustettavan uuden Ilmailuhallinnon kokonaismenot ovat 10,8 miljoonaa euroa, johon esitetään budjettiin 5,8 miljoonan euron määrärahaa. Viranomaisradioverkon VIRVEn ylläpitoon esitetään 2 miljoonaa euroa.

Sanomalehdistön tuki säilyy talousarvioesityksessä ennallaan 13,6 miljoonana eurona.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
liikenneinfrastruktuuriyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
liikennepalveluyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260