Takaisin

Budjettiesitys 2008: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle runsaat 2 miljardia euroa

Budjettiesitys 2008: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle runsaat 2 miljardia euroa

Tiedote 13.09.2007 13.08 fi

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 090 miljoonaa euroa (1 818 miljoonaa ilman arvonlisäveroa) vuodelle 2008. Summa on noin 260 miljoonaa euroa suurempi kuin tämän vuoden talousarviossa. Ero johtuu käynnissä olevien isojen väylähankkeiden vuosittaisesta vaihtelusta.

Valtaosa LVM:n määrärahoista kuluu teihin ja ratoihin. Yhteensä teiden, ratojen ja vesiväylien rakentamiseen käytetään 442 miljoonaa euroa ja niiden hoitoon ja ylläpitoon 914 miljoonaa euroa.

Budjettiesitys sisältää E18-tien osahankkeista Vaalimaan rekkaparkin, johon on osoitettu 24 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että alue olisi valmis jo ensi vuonna. Liikennepoliittiseen selontekoon on tarkoitus sisällyttää esitys muiden osahankkeiden toteutusajasta ja -tavasta.

Länsimetron suunnittelua jatketaan. Ratahallintokeskus jatkaa kehäradan suunnittelua.

Liikennehankkeiden kustannusarvioiden ylitysten takia eräitä hankkeita on esityksessä lykätty tai niiden rahoitustapaa on muutettu. Kirkkonummen-Kivenlahden tien ja Savonlinnan keskustan tiehankkeen aloitus on siirretty vuoteen 2010. Valtatien 5 välin Lusi-Mikkeli aloitus siirrettiin jo keväällä hallituksen kehyspäätöksessä vuoteen 2009.

Kehä I:llä Turunväylän-Vallikallion tiehanke tehdään jo päätetyssä aikataulussa. Tavoitteena on toteuttaa hanke Espoon kaupungin kanssa tehtävällä jälkirahoitussopimuksella.

Lappeenrannan-Imatran tieosuus ja Vuosaaren liikenneväylät toteutetaan kasvaneiden kustannusarvioiden mukaisesti. Samoin toteutetaan valtatien 4 sekä siltojen parannus Kemin kohdalla.

Ensi vuonna avataan liikenteelle neljä isoa tienparannusta: Tampereen kehätien toinen vaihe, valtatiellä 2 Vihti-Pori, valtatiellä 20 Hintta-Korvenkylä ja E18-tiellä Muurla-Lohja-väli. Ne parantavat liikenneturvallisuutta. Erityisesti kohtaamisonnettomuuksien uskotaan vähenevän.

Perustienpitoon hallitus esittää käytettäväksi 524,5 miljoonaa euroa. Sillä pääteiden ja muiden vilkkaiden teiden kunto säilyy nykyisellään. Teollisuuden puunkuljetuksissa käytettävien teiden kuntoa kohennetaan lisäyksenä saadulla 20 miljoonalla eurolla.

Yksityisteiden valtionapu on 13 miljoonaa euroa.

Perusradanpidon rahoitusta esitetään nostettavaksi 327,8 miljoonaan euroon. Tässä on lisäystä vuoden 2007 esitykseen 53,2 miljoonaa euroa. Lisäyksestä 40 miljoonaa euroa on kertaluonteinen lisäys Savonlinna─Huutokoski -rataosuuden peruskorjaukseen. Perusparannuksella turvataan raakapuukuljetuksia.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen ollaan ohjaamassa102 miljoonaa euroa. Kaukojunaliikenteen ostoihin käytettäisiin 31,4 miljoonaa euroa. YTV-alueen ulkopuolelle ulottuvassa Helsingin lähijunaliikenteessä ostosumma on 10,9 miljoonaa euroa. Sillä turvataan parempi palvelutaso kuin lipputuloilla saatava. Tarjontaa Helsingistä Riihimäelle, Karjaalle ja Lahteen on tarkoitus parantaa sen mukaan kuin lipputulot ja ratakapasiteetti sallivat.

Linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa alueellista liikennettä ostetaan ja paikallista liikennettä on tarkoitus avustaa 26,3 miljoonalla eurolla. Ostoilla tuetaan haja-asutusalueiden yhteyksiä.

Merenkurkun laivaliikennettä on aikomus ostaa 250 000 eurolla. Saariston yhteysalusliikennettä on määrä rahoittaa 7,8 miljoonalla eurolla. Tässä on lisäystä vuoden 2007 talousarvioon 100 000 euroa.

Merenkulun toimintamahdollisuuksia hallitus aikoo vahvista ensi vuoden aikana valmisteltavin ehdotuksin.

Merenkulun väylämaksujen ylikatteellisuus poistetaan. Maksuja alennetaan keskimäärin 10 prosenttia. Samoin lentoliikenteen valvontamaksua esitetään alennettavaksi 10 prosentilla.

Tieliikelaitos Destia aiotaan yhtiöittää vuoden 2008 alussa. Valtio omistaisi osakeyhtiön kokonaan.

Lehdistötuki nousee 18,5 miljoonaan. Tuki uudistuu ensi vuoden alusta. Valtaosa tuesta jaetaan jatkossa parlamentaarisin perustein. YLE saa 2 miljoonaa euroa Suomesta ulkomaille suunnattujen televisio- ja radiopalveluiden järjestämiseen.

Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, 044 058 1030
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
rakennusneuvos Mikko Ojajärvi (liikenneväylät), puh. (09) 160 28574, 0400 438 520
yli-insinööri Marcus Merin (joukkoliikenne), puh. (09) 160 28374, 040 768 1261
neuvotteleva virkamies Elina Normo (viestinnän tuet), puh. (09) 160 28463,
040 765 7887