Takaisin

Datasiirtopalvelut edullisia Suomessa

Datasiirtopalvelut edullisia Suomessa

Tiedote 10.02.2004 00.00 fi

Yritysten käyttämät datasiirtopalvelut ovat Suomessa kansainvälisesti edullisia. Lisääntynyt kilpailu pudotti hintoja viime vuosikymmenen alkupuolella selvästi. Hinnat olivat muutaman vuoden vakaat, mutta ovat viimeisen kahden vuoden aikana jälleen laskeneet erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen tärkeimpien kiinteiden yhteyksien, X.25 pakettiverkkojen ja ISDN-palveluiden sekä kaapelimodeemi- ja ADSL-palveluiden hinnoista kotimaassa ja soveltuvin osin kansainvälisesti. Tutkimuksessa on vertailtu suomalaisten ja eräiden muiden maiden teleyritysten datasiirtopalveluiden hinnastoja mm. OECD:n hintakorin avulla. Ministeriö on teettänyt datasiirtopalveluiden hintatutkimuksen noin kahden vuoden välein.

Maan sisäiset yhteydet on Suomessa kansainvälisesti katsoen edullisia. OECD-maiden kiinteiden yhteyksien hintavertailussa Suomi ja muut Pohjoismaat olivat selkeästi edullisimmat maat. Erityisen edullisia vertailussa olivat 2 Mbit/s -nopeuksiset tiedonsiirtoyhteydet, joissa kaikkien Pohjoismaiden hinnat jäivät alle puoleen OECD-maiden keskiarvosta.

Tiedonsiirron jatkuva tekninen kehitys ja entistä tehokkaampien yhteyksien käyttöönotto ovat selvästi alentaneet datapalveluiden hintatasoa. Tiedon siirto on sitä edullisempaa, mitä suuremmilla nopeuksilla se tapahtuu. Kiinteillä yhteyksillä yhden bitin siirto 9,6 kbit/s -nopeudella on 80 kertaa ja 64 kbit/s -nopeudella seitsemän kertaa kalliimpaa kuin 2 Mbit/s -nopeudella. Kaksi vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen verrattuna hintojen ero on suurentunut hitaammassa yhteydessä, mutta pienentynyt 64 kbit/s -yhteydessä. ADSL-yhteyksien hintaerot ovat vieläkin suuremmat. ADSL-yhteyksien yleistyessä kiinteiden yhteyksienkin hinnat ovat laskeneet ja monissa tapauksissa ADSL-yhteys on kokonaan korvannut kiinteän yhteyden.

ADSL-palveluiden hinnat laskivat selvästi vuoden 2003 aikana. Vuoden alusta lokakuun alkuun hitaimman yhteyden (256 kbit/s) hinta laski runsaan kymmeneksen ja oli keskimäärin 44 euroa/kk. Eniten, 40 % laski 2 Mbit/s -yhteyden hinta. Hinnat laskevat edelleen. Liittymän avausmaksuista annetaan tällä hetkellä runsaita alennuksia, ja myös avausmaksujen ohjehinnat ovat viime vuoden aikana laskeneet.

Todelliset markkinahinnat ovat usein selvästi alemmat kuin tutkimuksessa käytetyt hinnat, koska teleyritykset kilpailevat asiakkaista ja hinnoittelevat palvelunsa kilpailutilanteen mukaan.