Den högsta tillåtna totalvikten för finska långtradare bör förbli oförändrad i Sverige

Uutinen 07.08.2012 15.08 fi sv en

Kommunikationsministeriet utreder de oklarheter som uppstått från de svenska myndigheternas sida kring långtradares totalvikt. Finlands ståndpunkt är att de viktbegränsningar som är gemensamma för bägge länder bör förbli oförändrade. Bakom problemen som uppkommit i Sverige ligger problem med tolkningen av EU-direktivet för transporter inom unionen.

Sverige har under de senaste dagarna börjat avvisa långtradare i internationell trafik vid gränsen mellan Danmark och Sverige med en totalvikt på över 40 ton. Enligt polisen i Sverige gäller viktgränsen även finländska långtradare.

Hittills har finländska långtradare kunnat köra i Sverige med påhängsvagnskombinationer med en vikt på högst 48 ton och släpvagns- och modulkombinationer med en vikt på högst 60 ton, då de är tillåtna i den inre trafiken i bägge länder.