Det blir inga vägavgifter för den tunga trafiken

Tiedote 15.05.2008 16.49 fi sv

Några vägavgifter för den tunga trafiken tas åtminstone än så länge inte i bruk. Kommunikationsministeriet har avslutat planeringen av ett försök med vägavgift.

Avsikten var att pröva avgifterna i sydöstra Finland. Där finns mycket tung godstrafik och utländsk trafik.

Den arbetsgrupp som förberett försöket beslutade emellertid att föreslå att man inte går in för ett försök med regionala vägavgifter. Gruppen, som leddes av kanslichef Harri Pursiainen, konstaterade att den inte lyckats hitta något sådant regionalt betalsystem som man efterlyste i uppdraget, som inte ökar transportkostnaderna för företagen i regionen. En avgift för användningen av vägarna hade försvagat lönsamheten för företagen i sydöstra Finland och varit ett hinder för företag att placera sig där. Att returnera avgifterna till inhemska företag kommer inte heller på fråga som lösning.

Arbetsgruppen har också utrett en avgiftsbeläggning av de parkeringsområden för långtradare som eventuellt ska grundas i närheten av östgränsen. Enligt arbetsgruppens förslag blir användningen av det parkeringsområde för långtradare som ska grundas i Vaalimaa avgiftsbelagd.

Trafikminister Anu Vehviläinen är på samma linje som arbetsgruppen.

- Beträffande vägavgifter bör Finland gå framåt stegvis och med eftertanke. Vägavgifterna får inte bli en tilläggsbörda som försvagar konkurrensförutsättningarna för näringslivet och transportbranschen. Vehviläinen understöder att långtradarparkeringen i Vaalimaa blir avgiftsbelagd. Hon har redan inlett beredningen av en lag som möjliggör avgifterna.

- Långtradarparkeringen innebär en investering på cirka 24 miljoner euro. Jag anser det vara rätt att också de som använder parkeringen deltar i kostnaderna för den, säger Vehviläinen.

Kommunikationsministeriet följer med utvecklingen beträffande vägavgifter och prissättning av trafik och deltar i beredningen av EU:s riktlinjer. De inhemska lösningarna tar ministeriet upp till granskning senare.


Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260