Det blir lättare att byta trafikförsäkring

Uutinen 29.03.2012 13.42 fi sv en

Ägaren till ett fordon behöver inte i fortsättningen göra en skild registeranmälan när trafikförsäkringsuppgifterna ändras. Det betyder att det blir lättare att konkurrensutsätta försäkringsbolag.

Anmälningsskyldigheten överförs till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ska göra anmälan på Trafiksäkerhetsverkets elektroniska tjänst. Uppgiften om ändringarna förmedlas direkt till fordonstrafikregistret.

Förordningen träder i kraft den 2 juni 2012.