null Det föreslås en fortsättning på undantagsbestämmelserna som gällt under coronan

Det föreslås en fortsättning på undantagsbestämmelserna som gällt under coronan

Tiedote 22.04.2021 13.56 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslår att de temporära undantag som gällt under coronan ska förlängas inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Lagändringarna som ska förlängas gäller lagen om fartygspersonal, lagen om transportservice och lotsningslagen.

Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 22 april 2021.

Genom propositionen bereder man sig på en fortsättning av covid-19-epidemin. Genom ändringarna tryggas kontinuiteten i sjötrafiken och en smidigare organisering av kollektivtrafiken genom att giltighetstiden för de tidigare föreskrivna temporära undantagen förlängs.

Även om epidemiläget förbättras i Finland, återspeglas det allvarliga läget i resten av världen också på sjöfartsbranschen i Finland. De föreslagna temporära undantagen behövs också med tanke på sjöfartsbranschens internationalitet. Sjötrafikens funktionsduglighet är starkt knuten till såväl Finlands som andra staters begränsningar i rörelsefriheten.

Undantaget i fråga om kollektivtrafiken behövs också, eftersom det kan ta en tid för passagerarna att återvända, trots att epidemiläget skulle förbättras. Dessutom förutsätter stagnationen i utbildningsefterfrågan flexibilitet i fråga om behörighetskraven för fartygspersonal.

Utöver det som nämns ovan ska man temporärt förlänga beredskapsskyldigheten i fråga om passagerares hälsosäkerhet. Detta gäller innehavare av taxitrafiktillstånd, innehavare av mindre persontrafiktillstånd samt innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik. 

De nuvarande temporära undantagen gäller till och med den 30 juni 2021. De nya lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla till och med den 31 oktober 2021.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 0295 342031

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 0295 342125