null Digitaaliset ajopiirturit myös venäläisiin kuorma- ja linja-autoihin

Digitaaliset ajopiirturit myös venäläisiin kuorma- ja linja-autoihin

Tiedote 25.03.2010 13.29 fi en

Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (AETR) on tehty kaksi muutosta, jotka vaativat muutosta myös kansalliseen tieliikennelakiin. AETR-sopimuksen muutosten myötä myös Suomessa liikennöivissä venäläisissä kuorma- ja linja-autoissa tulee jatkossa olla digitaaliset ajopiirturit. Muutokset koskevat Suomessa lähinnä Suomen ja Venäjän välisiä kuljetuksia.

Hallitus antoi eduskunnalle 25.3.2010 esityksen AETR-sopimuksen muuttamisen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä kansallisista lainmuutoksista.

EU:n säädökset ja AETR-sopimus ovat ajopiirturitekniikan osalta identtisiä. Vain digitaalisen ajopiirturin käyttöön ottamisen päivämäärä eroaa. Uudet ajopiirturit ja niiden käytön vaatima kuljettajakorttijärjestelmä otetaan käyttöön 16.6. 2010. Uusien ajopiirtureiden asennuspakko koskee vain kyseisen päivämäärän jälkeen uutena rekisteröityjä autoja.

Toinen voimaan astuva muutos koskee AETR-sopimuksen määräyksiä, joilla yhtenäistetään viikkolevon siirtämistä kansainvälisissä kuljetuksissa. AETR-sopimuksessa ajoaikojen valvonnan määrä on määritelty vähäisemmäksi kuin EU:n säädöksissä. Tämä muutos tulee voimaan 20.6.2010.

Sopimuksen ja EU:n säännökset väliset erot ajoajoissa eivät suoranaisesti anna venäläisille kuljetusyrityksille kilpailuetua suomalaisiin nähden. Sopimuksen ja mainitun EU:n säädöksen mukaan myös suomalaiset kuljetusyritykset noudattavat Suomen ja Venäjän välisissä kuljetuksissa AETR-sopimuksen määräyksiä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503