Takaisin

Digitaalisten ajopiirtureiden korteille yhteinen jakeluverkko

Digitaalisten ajopiirtureiden korteille yhteinen jakeluverkko

Tiedote 07.07.2004 13.41 fi

Digitaalisten ajopiirtureiden kuljettaja- ja yrityskorttien saatavuus halutaan varmistaa kattavalla jakeluverkostolla. Verkosto luodaan antamalla Ajoneuvohallintokeskukselle oikeus siirtää korttien myöntämisoikeuksia yksityisille tai julkisille palveluntuottajille. Digitaaliset ajopiirturit on pakko asentaa uutena käyttöön otettaviin autoihin 5. elokuuta 2005 alkaen.

Eduskunta on hyväksynyt korttien myöntämisen ulkoistamisen vaatimat muutokset Ajoneuvohallintokeskuksesta annettuun lakiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 9. heinäkuuta ja se astuu voimaan 1. elokuuta 2004.

Ajopiirtureiden Suomessa myönnettävien kuljettajakorttien kokonaismääräksi arvioidaan 60 000 ja yrityskorttien 10 000. Jotta kortteja olisi saatavilla kattavasti ja nopeasti koko maassa, Ajoneuvohallintokeskus voi solmia alueellisia tai valtakunnallisia sopimuksia korttien myöntämisestä.

Myöntäjät valitaan tarjouskilpailulla. Kilpailun voittanut saa alueellisen tai valtakunnallisen yksinoikeuden myöntää kuljettaja- ja yrityskortit sopimuskauden ajan. Lakiin on otettu riittävät säännökset korttien myöntäjäksi valittavan kelpoisuusehdoista.

Lain mukaan Ajoneuvohallintokeskus myöntää itse korjaamo- ja valvontakortit. Valvontakortteja käyttävät poliisi, työsuojeluviranomaiset, tulli ja rajavartiolaitos.


Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488