Digitala adaptrar också för gamla televisioner

Tiedote 03.11.2006 13.48 sv

Det är möjligt att titta på en gammal television under digitaleran, även om den saknar scart-anslutning. I så fall behöver konsumenten en digital adapter som har en så kallad RF-modulator. Digitalboxen kopplas till televisionen med antennsladden.

De flesta digitalboxarna kopplas till televisionen med scart-koppling. Scart-anslutningen är den samma med vilken till exempel videobandspelaren är kopplad till televisionen. Även om vissa över 10 år gamla tv-mottagare saknar scart-anslutning kan man koppla en digitalbox också till en sådan mottagare.

En motsvarande RF-modulator (Radio Frequency) finns i varje videobandspelare.

På marknaden finns också skilda RF-modulatorer, som kopplas till digitalboxen med en scart-ledning.

Via RF-modulatorn kan man titta på digitala tv-kanaler helt normalt. I de mottagna sändningarna fungerar då också digital-tv:s tilläggstjänster, så som textning för hörselskadade och ljudtextning avsedd för synskadade. Däremot fungerar inte stereoljudet med sådana digitalboxar.

Digitalboxar avsedda för tv-apparater utan scart-anslutning finns till salu i affärer för hushållsapparater och varuhus. Försäljarna är emellertid inte alltid medvetna om att vissa av de digitalboxar som finns till salu i affären är försedda med RF-modulator. Därför kan kunderna ha fått uppfattningen att sådana digitalboxar inte finns att få.

Man kan också be affären beställa en digitalbox försedd med RF-modulator.

I den prisjämförelse av digitalboxar som Konsumentverket publicerar i slutet av november har man skilt beaktat de digitalboxar på marknaden som är försedda med RF-modulator.

Televisionssändningarna blir helt digitala den 31 augusti 2007. Innan dess är tv-tittarna tvungna att skaffa en tilläggsapparat till sin television, en digitalbox. På marknaden finns också televisioner med inbyggd digital tuner, som inte behöver någon skild digital adapter.Ytterligare information:
Importörerna av digitalboxar och affärer för hushållsapparater
Projektinformatör Marko Eriksson, informationsgruppen för digital-tv, tfn 040 505 6760