null Digitalisaatio tarjoaa maaseudulle mahdollisuuksia

Digitalisaatio tarjoaa maaseudulle mahdollisuuksia

Uutinen 25.01.2017 13.54 fi

Maaseudun asukkaat ja yritykset ovat valmiita ja halukkaita käyttämään sähköisiä palveluita. He peräänkuuluttavat kokeiluja puheiden ja suunnittelun sijaan. Kaikilla ei ole kuitenkaan yhtäläisiä valmiuksia tarttua mahdollisuuksiin. Tiedot tulevat esiin Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä –selvityksestä. Työssä on perehdytty maaseudun sähköisten palveluiden nykytilaan, mahdollisuuksiin, kansainvälisiin käytäntöihin ja palveluiden käyttäjien näkemyksiin.

Digitalisaatio tuo palvelut lähelle, vähentää kustannuksia ja sujuvoittaa prosesseja. Digitalisaatiolla voi olla suuri merkitys suomalaisella maaseudulla, missä niin yksityiset kuin julkiset palvelut muuttuvat nopeasti ja etäisyydet fyysisiin palvelupisteisiin kasvavat.

Digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyt on tuotava yhä selvemmin esiin, kansalaisdigitaidot saatava kuntoon sekä edelläkävijäyritykset ja -alueet vahvemmin näkyville. Maaseudulla on jatkettava ja syvennettävä erityisesti liikkumiseen, soteen ja etätyöhön liittyviä kokeiluja.

Maaseudun kehittämisen piirteenä on aina ollut vahva paikallistuntemus. Digitalisaatio voi tuoda paikalliset kehittämisen voimat vielä vahvemmin yhteen.