Takaisin

Digitelevision kirikierros alkaa - Projektipäällikkö vastaamaan sujuvasta siirtymävaiheesta

Digitelevision kirikierros alkaa - Projektipäällikkö vastaamaan sujuvasta siirtymävaiheesta

Tiedote 18.01.2006 14.43 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
Viestintäpoliittinen katsaus
Viestintäfoorumi 18.1.2006Digitaaliseen televisioon siirtymistä vauhditetaan lisäresurssein. Liikenne- ja viestintäministeriö valitsee lähiaikoina projektipäällikön vastaamaan sujuvasta siirtymisestä ja käytännön ongelmien ratkaisemisesta. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä puolsi projektipäällikön palkkaamista 18. tammikuuta. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen kertoi projektin uudesta organisoinnista ministeriön Viestintäfoorumissa 18. tammikuuta.

Myös televisiotoimijoilta on tulossa resursseja projektiin. Projektin yhtenä tavoitteena on mm. avustaa vanhenevaa väestöä digiaikaan siirtymisessä ja pohtia opastusmahdollisuuksia laitteiden asentamiseen. Tiedotustoiminta jää edelleen erillisen viestintätyöryhmän tehtäväksi.

- Ministeriö esittää vuoden 2006 lisätalousarvioon ja vuoden 2007 talousarvioon merkittävää lisärahoitusta digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymiseen, ministeri Huovinen sanoi. - Television digitalisointi on mittava yhteishanke. Tämä ministeriön signaali omista toimistaan haastaa myös muut toimijat avaamaan hanat, kun prosessin kirikierros alkaa.

Ministeri Huovinen käsitteli myös Ruotsin television lähetysten näkymistä Suomessa digiaikana. Ministeriö julistaa tammikuun aikana haettavaksi verkkotoimiluvan viidettä digitaalisen television taajuusnippua varten. Tässä verkossa on tarkoitus jakaa SVT:n ohjelmistoa sekä tarjota muita televisiokanavia. Myöhemmin tänä keväänä julistetaan haettavaksi ohjelmatoiminnan luvat.

- Verkon peittoalue voi olla joko nykyisen SVT:n jakelun piirissä oleva alue tai laajempikin, jopa maan kattava, jos hakijoilla on halua, ministeri Huovinen sanoi.

Ruotsin television lähetysten vastaanottoa voitaisiin mahdollisesti tukea julkisella rahoituksella, ministeri Huovinen linjasi.


Hyvän asiakaspalvelun palkinto kehitteille

Ministeri Huovinen ehdotti tilaisuudessa, että viestintäyritysten piiristä nostettaisiin esille kannustavia esimerkkejä kuluttajan hyvästä palvelusta. - Toivon, että viestintäyritykset kilvoittelisivat kuluttajien kunnioittamisessa ja hyvässä asiakaspalvelussa. Siksi ehdotankin julkisen palkitsemisjärjestelmän kehittämistä, ministeri Huovinen sanoi.

Huhtikuussa alkavan liittymien ja puhelimien kytkykaupan Huovinen odottaa nopeuttavan siirtymistä kolmannen sukupolven matkaviestintään. Huovinen muistuttaa, että myös yhteisrakentamisella voitaisiin nopeuttaa verkkojen syntymistä.

Eurooppalainen viestintäpolitiikka on suuren uudistuksen edessä. Ministeri Huovinen korostaa, että yhteisten säädösten ei enää tule keskittyä yksinomaan kilpailun avaamiseen, vaan myös rohkaisemaan panostuksiin verkkoihin, palveluihin ja ennen muuta innovaatioihin. - Parhaimmillaan sääntely houkuttelee yrityksiä investoimaan voitot takaisin alalle, ministeri Huovinen sanoi. - Viestintämarkkinat tarvitsevat selkeää ja rohkaisevaa toimintaympäristöä, mikä edellyttää liian yksityiskohtaisen sääntelyn purkamista. Viestintämarkkinoiden sääntely tulee jättää yleisen lain piiriin silloin, kun erityissääntelylle ei ole erityistä syytä, Huovinen korosti.