Takaisin

Direktiivi tekisi ajokorteista määräaikaisia ja muuttaisi ikärajoja

Direktiivi tekisi ajokorteista määräaikaisia ja muuttaisi ikärajoja

Tiedote 05.02.2004 00.00 fi

Euroopan komission ehdotus uudeksi ajokorttidirektiiviksi yhtenäistäisi ajokortteja ja ajokorttimenettelyjä EU:n alueella, mutta aiheuttaisi lukuisia muutoksia Suomen nykyiseen käytäntöön.

Direktiivi koskisi ensisijaisesti voimaantulon jälkeen annettavia kortteja. Ajokorttilomakkeen uusia määräaikoja sovellettaisiin myös aiemmin myönnettyihin kortteihin silloin, kun kadonneen tilalle annetaan uusi kortti.

Direktiiviehdotuksen mukaan ajokortit olisi uudistettava kymmenen vuoden välein ja raskaan liikenteen ajokortit viiden vuoden välein. Raskaan liikenteen kuljettajilta vaadittaisiin jokaisen uusinnan yhteydessä lääkärintodistus.

Kuorma- ja linja-autokorttien uudistamisväli lyhenisi yhdeksi vuodeksi, kun kortin haltija on täyttänyt 65 vuotta. Muut kortit uudistettaisiin 65 vuotta täyttäneillä viiden vuoden välein.

Kuorma-autokortin suorittamisen alaikäraja olisi 21 vuotta ja linja-autokortin 24 vuotta. Näitä ikärajoja voitaisiin alentaa erillisellä ammattikoulutuksella. Direktiivillä pyrittäisiin kuitenkin portaittaiseen järjestelmään, jossa suoritettaisiin ensin kevyemmän kaluston C1- ja D1-kortti, josta siirryttäisiin C- ja D-kortteihin.

Mopon kuljettamiseen vaadittaisiin käytännössä aina ajokortti, sillä ehdotuksen mukaan ilman korttia saisi ajaa vain sellaista mopoa, jonka huippunopeus olisi korkeintaan 6 km/h. Moottoripyöräluokkia olisi kolme ja kevyestä raskaampaan siirtyminen edellyttäisi vähintään ajokokeen suorittamista.

Ajokorttidirektiivin tarkoitus olisi lisäksi estää ajokorttien väärentäminen. Nykyisin EU:ssa on lähes 80 erilaista korttimallia. Direktiivi toisi yhden muovisen ajokorttimallin koko EU:n alueelle.

Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina 5. helmikuuta. Kirjelmässä useimpiin ehdotuksiin suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti. Valtioneuvosto edellyttää kuitenkin, että ajokorttiluokkia koskevien muutosten toteutuessa turvataan nykyisiin ajokortteihin perustuvat oikeudet.

Valtioneuvosto suhtautuu kriittisesti mm. raskaan kaluston kuljettajilta vaadittavien terveystarkastusten ehdotetun suuruiseen lisääntymiseen ja siihen, että uudet vaatimukset koskisivat myös katoamisen takia uusittavia kortteja.

Kriittisesti suhtaudutaan myös C-luokan ajokortin suorittamisen ikärajan nousuun. Tästä aiheutuisi ongelmia erityisesti varusmieskuljettajien koulutukselle puolustusvoimissa.


Lisätietoja

vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140