Takaisin

Direktiiviehdotus: Uusia turvatoimia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin

Direktiiviehdotus: Uusia turvatoimia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin

Tiedote 11.03.2004 00.00 fi

Euroopan komissio ehdottaa uutta direktiiviä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten turvatoimista. Ehdotuksen tavoitteena on mm. varautuminen terrorismiin. Direktiivi edellyttäisi esimerkiksi ratapihojen ja terminaalien turvaamista.

Suomessa ei ole turvatoimista säännöksiä, joten direktiiviehdotus vaatisi vaarallisten aineiden kuljetuksista annetun lain ja asetuksen muuttamista.

Komissio ehdottaa, että vaarallisia aineita lähettävän ja kuljettavan yrityksen on tehtävä terrorismin uhan torjumiseksi turvallisuussuunnitelma. Lähettävä yritys saisi jättää vaarallisia aineita vain asianmukaisesti tunnistamansa yrityksen kuljetettaviksi.

Alueet, joilla vaarallisia aineita säilytetään tilapäisesti kuljetusten aikana, olisi turvattava. Tällaisia paikkoja ovat mm. ratapihat ja muut terminaalit. Lisäksi vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten henkilöstölle olisi annettava koulutusta riskeistä ja tarpeellisista turvatoimista.

Ehdotuksen mukaan turvatoimidirektiivi tulisi voimaan vuoden 2005 alussa. Direktiiviin sisältyisi kuuden kuukauden siirtymäaika, jolloin määräykset tulisivat lopullisesti velvoittaviksi 1. heinäkuuta 2005.

Hallitus lähetti direktiiviehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina 11. maaliskuuta. Hallitus kannattaa ehdotusta, koska sillä parannettaisiin vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta.
Lisätietoja:

yli-insinööri Liisa Virtanen, puh. (09) 160 28564
liikenneneuvos Seija Miettinen, puh. (09) 160 28563