Edistävätkö nettipalvelut laajakaistan rakentamista?

Uutinen 18.06.2014 12.48 fi sv

Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää voisiko sähköisten palveluiden avulla edistää laajakaistaverkon rakentamista ja käyttöönottoa haja-asutusalueilla. Voisivatko erilaiset verkkopalvelut toimia alueiden elinvoiman ja kehityksen moottoreina?

Ministeriö aloitti haja-asutusalueiden nettipalveluja koskevan selvitystyön kokoamalla keskustelumuistion, joka toimii tilannekatsauksena ja keskustelun avaajana. Keskustelumuistio on avattu lausunnoille ja se on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Näkemyksiä toivotaan muun muassa siitä, minkälaisille sähköisille palveluille olisi kysyntää, mitkä ovat suurimmat esteet sähköisten palvelujen käyttöönotolle ja miten palvelujen käyttöönottoa voitaisiin edistää?

Lausuntokierroksen tavoitteena on saada käsitys, onko uudelle kehityshankkeelle tarvetta vai leviävätkö laajakaistaiset verkkoyhteydet luontevasti yritysten ja kuntien omien toimien myötä.

Lausuntojen määräaika on 20. elokuuta 2014. Lausunnot tulisi lähettää sähköpostitse ministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@lvm.fi.

Jatkoa Laajakaista kaikille -hankkeelle

Toteutuessaan haja-asutusalueiden nettipalvelujen kehittämishanke olisi jatkoa ministeriön Laajakaista kaikille -hankkeelle.

Laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteena on, että kaikki vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaiset toimipaikat olisivat kohtuullisella läheisyydellä valokuitu- tai kaapeliverkosta, joka mahdollistaa 100 Mbit/s verkkoyhteyden. Hanke perustuu valtioneuvoston vuonna 2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Laajakaista kaikille hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.