null Eduskunta hyväksyi postilain

Eduskunta hyväksyi postilain

Uutinen 09.03.2011 11.46 fi

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi postilaiksi 9. maaliskuuta. Lain puolesta äänesti 108 kansanedustajaa ja lakia vastaan 72. Laki säilyi eduskuntakäsittelyssä kaikilta keskeisiltä linjoiltaan hallituksen esityksen mukaisena.

Merkittävimmät liikenne- ja viestintävaliokunnan tekemät pykälämuutokset koskivat toimipaikkoja ja toimiluvan myöntäjää.

Valiokuntakäsittelyssä lakiesitykseen lisättiin vaatimus vähintään yhdestä postitoimipaikasta kuntaa kohden. Valiokunta muutti toimiluvan myöntäjäksi liikenne- ja viestintäministeriön sijaan valtioneuvoston.

Eduskunta edellyttää lausumassaan, että hallituksen tulee arvioida miten yleispalvelun rahoitus voidaan turvata, jos yleispalvelusta aiheutuu postiyritykselle kohtuuttomia kustannuksia.

Toisessa lausumassa vaaditaan, että hallitus seuraa postimarkkinoiden kehittymistä sekä palvelujen hintoja ja saatavuutta ja toimittaa asiasta selvityksen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.