null Ehdotus liikennealan väliaikaisten lakimuutosten voimassaolon pidentämisestä lausuntokierrokselle

Ehdotus liikennealan väliaikaisten lakimuutosten voimassaolon pidentämisestä lausuntokierrokselle

Tiedote 08.04.2021 12.29 fi sv

Rahtilaiva rahtisatamassa Helsingissä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen luonnoksen, joka koskee covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviä väliaikaisia lakimuutoksia.

Esityksellä jatkettaisiin aiemmin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle tehtyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa. Muutokset koskevat laivaväkilakia, liikennepalvelulakia, luotsauslakia ja luotsausasetusta.

Esityksellä varauduttaisiin covid-19-epidemian jatkumiseen. Muutoksilla turvattaisiin meriliikenteen jatkuvuus ja joukkoliikenteen joustavampi järjestäminen pidentämällä aiemmin säädettyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa.

Ehdotettavat väliaikaiset poikkeukset ovat tarpeen ottaen erityisesti huomioon merenkulkualan kansainvälisyys. Meriliikenteen toimivuus on vahvasti sidoksissa sekä Suomen että muiden valtioiden asettamiin liikkumisrajoituksiin. Vaikka epidemiatilanne paranisi Suomessa, heijastuu muun maailman vakava epidemiatilanne myös Suomen merenkulkualaan. Joukkoliikennettä koskeva poikkeus on myös tarpeen, sillä matkustajien palaaminen voi olla hidasta, vaikka epidemiatilanne paranisi.

Lausuntokierroksella on mukana myös liikennepalvelulain 18 a §:ää koskeva ehdotus, joka koskee eräiden henkilöliikenneluvan haltijoiden laajennettua varautumisvelvollisuutta covid-19-epidemian aikana. Tarvetta 18 a §:n voimassaolon jatkamiselle arvioidaan tarkemmin lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen.

Nykyiset väliaikaiset poikkeukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka. Uusien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja ne olisivat voimassa 30.9.2021 saakka.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 12.4.2021. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 342 031

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342 125

* lisätty lisätietojen antajat 9.4.2021 klo 8.55