null Ehdotus liikenneinvestointien rahoitusmallien soveltamisen ehdoista lausunnoille

Ehdotus liikenneinvestointien rahoitusmallien soveltamisen ehdoista lausunnoille

Uutinen 25.05.2010 11.42 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt liikenneinvestointien rahoitusmallien soveltamista kartoittaneen työryhmän loppuraportin lausunnoille. Samalla ministeriön pyytää mahdollisia muita ehdotuksia asian jatkovalmistelun tueksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän laatimaan ehdotuksen ohjeiksi, joiden perusteella liikenneinvestointien rahoitusmalleja voidaan jatkossa soveltaa käytäntöön. Työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa 1.4.2010. Työryhmä on loppuraportissaan esittänyt keskeiset periaatteet liikenne- ja väyläinvestointien rahoittamisesta.

Tavoitteena on mm., että 2010-luvun liikennepolitiikassa investointitarve arvioidaan pitkäjänteisesti, noin 10 vuoden aikajänteelle neliporrasperiaatteeseen perustuen.

Jatkossa investoinnit tulisi rahoittaa lähtökohtaisesti normaalilla talousarviorahoituksella ja että elinkaarimallia voidaan käyttää suuriin, investointikustannuksiltaan yli 100 miljoonan euron hankkeisiin.