null Ehdotus uutis- ja ajankohtaistuesta lausunnoille

Ehdotus uutis- ja ajankohtaistuesta lausunnoille

Uutinen 07.07.2017 15.09 fi

televisio, hahmo sohvalla, animaatio (Kuva: Rodeo)

Hallitus esittää, että kaupalliselle yleisen edun televisiokanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnalle voitaisiin myöntää valtion avustusta. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt tukea koskevan asetusluonnoksen lausunnoille 7. heinäkuuta 2017.

Television uutis- ja ajankohtaistoiminnalla on yhä oleellinen merkitys tärkeänä kansalaisten uutislähteenä. Kaupallisen television uutis- ja ajankohtaistoiminta on kuitenkin viime vuosien aikana pienentynyt. Tällä hetkellä yhdelläkään toimijalla ei myöskään ole yleisen edun ohjelmistotoimilupaa.

Avustuksen ja väliaikaisen avustuksen tavoitteena on turvata television vaihtoehtoiset uutislähteet koko väestölle seuraavien vuosien aikana ja samalla kannustaa myös uuteen toimintaan.

Asetuksella määriteltäisiin maksettavien avustusten enimmäismäärät, tuettava toiminta ja hyväksyttävät kustannukset sekä hakukelpoisuuden kriteerit, avustusten hakeminen ja raportointi. Avustuksen saamisen ehtona olisi yleisen edun ohjelmistotoimiluvan hakeminen. Avustuksen saajalle annettaisiin uutis- ja ajankohtaistoiminnasta julkinen palveluvelvoite.

Hallituksen esitys on lähetetty lausunnoille ja lausuntojen määrä aika on 21. elokuuta 2017 mennessä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopeasti.

Asetusluonnos perustuu kaupallisen television uutistoiminnan tulevaisuutta ja rahoitusta tarkastelleen työryhmän loppuraporttiin (LVM raportit ja selvitykset 3/2017). Työryhmä ehdotti kaupallisen uutistoiminnan tukemista.