null Ei uusia rajoituksia moduulirekkojen käyttöön

Ei uusia rajoituksia moduulirekkojen käyttöön

Uutinen 05.06.2014 15.26 fi

Moduulirekka (Kuva: Rodeo)

EU-mitat ylittäviä moduuliyhdistelmiä käytetään erityisesti Pohjoismaiden välisessä liikenteessä. Moduuliyhdistelmillä on selvät positiiviset vaikutukset kuljetustalouteen, päästöihin ja liikenneturvallisuuteen verrattuna lyhyempien yhdistelmien käyttöön samalle kuljetusmäärälle.

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen korosti puheenvuorossaan isojen yhdistelmien rajat ylittävän käytön sallimisen välttämättömyyttä Suomen kaltaiselle maalle.

- Ratkaisu oli Suomen hyväksyttävissä neuvottelujen tässä vaiheessa, ottaen huomioon kova vastakkainen lobbaus isojen rekkojen käytön rajoittamiseksi. Paras ratkaisu olisi kuitenkin ollut sääntelyn selkiyttäminen rajat ylittävän käytön osalta. Tulemme antamaan Ruotsin tavoin asiaa koskevan lausuman, jossa vielä korostamme Suomelle tärkeitä näkökohtia, ministeri Virkkunen toteaa.

Ministerit hyväksyivät myös päätelmät, joilla linjataan pitkäjänteistä eurooppalaista merenkulkupolitiikkaa. Tavoitteena on edistää turvallista, puhdasta ja tehokasta merenkulkua.