Takaisin

ELSA-radan esiselvitys käynnistynyt

ELSA-radan esiselvitys käynnistynyt

Tiedote 15.03.2005 14.56 fi

Helsingin ja Turun välisestä rautatieliikenteestä tehdään selvitys. Tarkoituksena on tutkia mm. vaihtoehtoiset linjaukset, niiden kustannukset ja vaikutukset. Selvityksen toimeksiantajana on liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä.

Työssä selvitetään, millä edellytyksillä nopea eli 200 - 300 kilometriä tunnissa liikennöitävissä oleva rataverkko voitaisiin Helsingin ja Turun välillä toteuttaa.

Tutkimuksessa kartoitetaan sekä nykyisen ratayhteyden eli rantaradan kehittäminen, vuonna 1979 laaditun ELSA -yleissuunnitelman mukainen linjaus sekä tulevaa moottoritietä mukaileva linjaus. Työryhmä haluaa myös selvittää, onko olemassa muita varteenotettavia linjausvaihtoehtoja.

Myös taajama- ja tavarajunaliikenteen tarpeet käydään läpi. Lisäksi arvioidaan Turusta Helsinki-Vantaan lentokentälle tulevan raideyhteyden toteuttamismahdollisuus. Rataverkon kehittämiseen vaikuttaa oleellisesti Helsingin ratapihan kapasiteetin riittävyys.

Konsultin esiselvitys valmistuu helmikuun 2006 loppuun mennessä. Sen jälkeen siitä pyydetään lausunnot. Niiden pohjalta työryhmä muodostaa lopulliset suositukset ja ehdotukset jatkotoimiksi saman vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Esiselvityksen tarkoitus on antaa taustatietoa mahdolliselle jatkosuunnittelulle ja tuleville kaavavarauksille.

Selvitystyötä tehdään liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen johdolla. Työryhmässä on lisäksi edustus ympäristöministeriöstä, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitoista sekä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta.

Työryhmä raportoi työstä seuranta- ja ohjausryhmälle, jossa on seudun toimijoiden laajempi edustus.


Eri linjausvaihtoehtoja esittelevä kartta on ladattavissa vasemmalla olevasta valikosta.


Lisätietoja:
liikenneväyläyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
yli-insinööri Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28485, 0400 438 543
seuranta- ja ohjausryhmän puheenjohtaja, maaherra Rauno Saari, puh. 020 517 2002