null ELY-keskuksille 40,6 miljoonaa euroa joukkoliikenteeseen

ELY-keskuksille 40,6 miljoonaa euroa joukkoliikenteeseen

Tiedote 25.02.2010 13.10 fi sv

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) saavat joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen sekä lippualennuksiin valtion määrärahoja 40,6 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto päätti joukkoliikenteen määrärahakiintiöistä 25.2.2010.

Tänä vuonna määrärahaa on jaossa vajaa miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin raha osoitettiin lääninhallituksille.

Uuteen hallintorakenteeseen siirtymisen seurauksena joukkoliikenteen määräraha kiintiöidään nyt yhdeksälle täyden palvelun ELY-keskukselle. Kiintiöinnissä on varmistettu, että jokaisella ELY:llä on käytettävissä määrärahaa vähintään 91 % vuoden 2009 käytöstä.

Uudenmaan ELY:lle kiintiöitiin 6,2 miljoonaa, Kaakkois-Suomeen 3,5 miljoonaa, Varsinais-Suomeen 4,7 miljoonaa, Pirkanmaalle 3,0 miljoonaa, Keski-Suomeen 3,1 miljoonaa, Etelä-Pohjanmaalle 3,2 miljoonaa, Pohjois-Savoon 8,6 miljoonaa, Pohjois-Pohjanmaalle 4,5 miljoonaa ja Lapin ELY:lle 3,2 miljoonaa euroa.

Aiempina vuosina alueellinen määräraha on kiintiöity erillisinä momentteina (liikenteen ostot, lippujen hinnanalentaminen, kehittäminen ja matkojen yhdistely). Nyt momentit yhdistettiin yhdeksi alueellisen joukkoliikenteen momentiksi joustavuuden parantamiseksi. Haasteena on kuitenkin rahan riittämättömyys esitettyihin tarpeisiin nähden.

Jo tällä hetkellä on tiedossa, että ELY-keskukset joutuvat karsimaan kaikkein kannattamattominta ja matkustajamääriltään vähäisintä vuorotarjontaa, koska määrärahataso ei riitä ylläpitämään nykyistä ostoliikennettä. Bussiliikenteen kustannustaso on vuoden 2009 aikana noussut noin viisi prosenttia, mikä osaltaan vaikuttaa myös tuleviin ostoliikenteen korvauksiin.

Lisätietoja: tarkastaja Harri Uusnäkki, puh. (09) 160 28547 tai 044 056 1785