Emil Asp markkinayksikön johtajaksi

Tiedote 26.04.2021 14.28 fi sv

Emil Asp (Kuva: LVM)

Valtiotieteiden maisteri Emil Asp on määrätty liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston markkinayksikön johtajaksi. Aspin tehtävä yksikön johtajana alkaa 4.5.2021 ja jatkuu 31.12.2021 asti.

Viestintäneuvos Emil Asp on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2014. Hän on työskennellyt liikenne- ja viestintäministeriössä vuodesta 2012 lukien.

Asp on työskennellyt ensin korkeakouluharjoittelijana vuonna 2012 (4 kk), suunnittelijana vuosien 2013 ja 2014 aikana, ylitarkastajana vuosina 2014–2017, neuvottelevana virkamiehenä vuosina 2018–2020 sekä nykyisessä viestintäneuvoksen tehtävässään 1.5.2020 lukien.

Palveluosaston markkinayksikkö vastaa siitä, että liikenne- ja viestintäalan markkinat ovat toimivat ja kilpaillut.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 472 0621