Takaisin

Esitys: Uusien EU-maiden kuljetusyritykset Suomen markkinoille aikaisintaan 2008

Esitys: Uusien EU-maiden kuljetusyritykset Suomen markkinoille aikaisintaan 2008

Tiedote 14.02.2006 11.14 fi

Suomen tulisi jatkaa vuoden 2008 toukokuuhun saakka siirtymäaikaa, jona uusien EU-jäsenmaiden kuljetusyritykset eivät voi tulla kilpailemaan Suomen sisäisille kuljetusmarkkinoille.

Jatkoaikaa esitetään liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Perttu Puron selvityksessä, johon ministeriö ottaa kantaa helmi- tai maaliskuussa. Puro kuuli selvitystä varten kuljetusalan työmarkkinajärjestöjä ja sidosryhmiä.

Nykyinen siirtymäjärjestely päättyy Viron, Latvian, Liettuan, Tsekin sekä Slovakian osalta vappuna. Tätä ennen Suomen tulee ennen ilmoittaa komissiolle, jatkaako se siirtymäaikaa. Puolan ja Unkarin siirtymäkausi päättyy vuoden päästä, 30. huhtikuuta 2007.

Puro esittää, että kaikkien edellä mainittujen maiden siirtymäkausia jatkettaisiin vuoden 2008 kevääseen, jonka jälkeen niistä luovuttaisiin. Kuitenkin ministeriön tulisi yhdessä työmarkkina- ja muiden tahojen kanssa talvella 2008 vielä kertaalleen arvioida, aiheutuisiko siirtymäkausien lopettamisesta vakavaa uhkaa Suomen kuljetusmarkkinoille. Selvityksen mukaan on luultavaa, että Suomen lisäksi muutkin Itämeren alueen vanhat EU-maat jatkavat uusien maiden siirtymäkausia.

Selvityksessä esitetään myös, että toukokuuhun 2007 mennessä laadittaisiin ehdotus siitä, kuinka kabotaasiliikenteessä noudatettavia työehtoja, verotussäännöksiä, lakiin perustuvia velvoitteita sekä liikenneturvallisuussäännösten noudattamista pystyttäisiin valvomaan nykyistä paremmin. Ulkomaisten yritysten valvonnan tulisi olla samalla tasolla suomalaisyritysten valvonnan kanssa.

Lisäksi kabotaasiliikenteen tilapäisyyden määritelmä tulisi yhdenmukaistaa koko EU:n alueella. Tällä hetkellä kabotaasi on EU:n säädösten mukaan väliaikaista, mutta väliaikaisuuden kestoa ei ole määritelty, ja käytäntö vaihtelee eri maissa.

Tavaraliikenteen kabotaasi tarkoittaa maan rajojen sisäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla kuorma-autolla. Jos palveluja aiotaan tarjota pysyvästi vieraassa valtiossa, on sinne perustettava yritys ja toimittava samoin ehdoin kuin kyseisen maan yritykset.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436