null Esteettömästä tietoyhteiskunnasta toimenpideohjelma

Esteettömästä tietoyhteiskunnasta toimenpideohjelma

Tiedote 21.01.2011 09.46 fi

Tietoyhteiskunnan esteettömyyteen tähtäävä toimenpideohjelma on valmistunut. Viisivuotinen ohjelma on suunnattu pääasiassa julkishallinnolle, tuotekehittäjille, palveluntarjoajille, tutkimus- ja kehittämiskeskuksille sekä järjestöille.

Kun palvelut toteutetaan alusta saakka esteettöminä, ei niitä ole tarvetta korjata kalliisti jälkikäteen. Lisäksi esteettömyyden huomioimisesta on hyötyä kaikille käyttäjäryhmille, ohjelmassa todetaan.

Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset pystyvät käyttämään tuotetta tai palvelua iästä, vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta.

20-kohtaisessa toimenpideohjelmassa korostetaan eri tahojen aktiivisuutta. Keskeisiä toimijoita ovat ainakin eri ministeriöt ja niiden alaiset virastot ja laitokset, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE, tutkimuslaitokset, kuntaliitto sekä vammais- ja ikäryhmiä edustavat järjestöt.

Esteettömyyden kehittämistä on tästä syystä koordinoitava. Tähän ehdotetaan liikenne- ja viestintäministeriön alaista seurantaryhmää. Lisäksi selvitetään, onko tarvetta perustaa erillinen tiedottamis- ja kehittämiskeskus.

Toimenpideohjelmaan on listattu useita käytännön tavoitteita.

Julkisen sektorin käyttöön laaditaan esteettömyysopas ja esteettömän asioinnin tarkistuslista. Julkishallinnon verkkosivuista tehdään esteettömyyskartoitus ja puututaan sivuilla esiintyviin epäkohtiin. Esteettömyyttä edistävien standardien käyttöönottoa vauhditetaan.

Informaation saavutettavuutta samanaikaisesti eri viestintäkanavien kautta halutaan parantaa. Esimerkiksi matkustusinformaation tulisi olla saatavilla sekä ääni- että näyttölaittein. Viittomakielisiä sisältöjä ja selkokieltä lisätään julkishallinnossa.

Televisio-ohjelmien tekstitystä, äänitekstitystä, kuvailutulkkausta ja selkokieltä pyritään lisäämään. Toimenpideohjelmassa esitetään myös, että 112-hätätekstiviestit tulisi ottaa käyttöön jo vuoden 2012 aikana.

Esteettömän tietoyhteiskunnan kehityksen seuraamiseen on tarkoitus luoda konkreettinen mittaristo.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. (09) 160 28671, 040 505 6124