null Esteettömyyden toimenpideohjelma lausuntokierrokselle

Esteettömyyden toimenpideohjelma lausuntokierrokselle

Uutinen 29.03.2017 14.54 fi

Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen esteettömyyden toimenpideohjelma on saavuttanut lausuntovaiheen. Toimenpideohjelmassa esitetään tärkeimpiä konkreettisia toimia vuosille 2017 – 2021 liikenteen ja viestinnän sähköisten palvelujen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi iästä, toimintarajoitteesta tai esimerkiksi kielestä riippumatta hyödyntää nykyisiä ja uusia digitaalisia palveluja. Tavoitteena on myös edistää sitä, että eri asiakkaiden tarpeet otettaisiin entistä paremmin huomioon liikenteen ja viestinnän virastojen jokapäiväisessä toiminnassa.

Toimenpideohjelma on suunnattu pääasiassa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle, mutta se toimii ohjenuorana ja mallina myös muille tahoille kuten medialle ja kuljetuspalvelujen tarjoajille. Ohjelman avulla voidaan lisätä liikenteen ja viestinnän palvelujen käytettävyyttä ja parantaa tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä. Hankkeessa kiinnitetään myös huomiota tiedotuksen parantamiseen olemassa olevista esteettömistä liikennepalveluista.

Toimenpideohjelmalla pyritään ehkäisemään syrjäytymiskehitystä liikenteen ja viestinnän palveluissa sekä edistämään yhdenvertaisuuden huomioon ottamista hallinnon palveluiden monikanavaisuutta ja teknologianeutraaliutta. Toimenpideohjelman valmisteluapuna ovat toimineet hallinnonalan organisaatioiden ohella useat vammaisalan järjestöt.

Lausuntoja pyydetään 12.4.2017 mennessä.