Takaisin

Esteettömyys yhä tärkeämpää tietoyhteiskunnassa

Esteettömyys yhä tärkeämpää tietoyhteiskunnassa

Tiedote 20.02.2007 13.59 fi

Viestintäpalvelujen ja päätelaitteiden kehittyminen on lisännyt erityisesti aistivammaisten osallistumismahdollisuuksia. Laitteiden ja palvelujen esteettömyyteen ja helppokäyttöisyyteen onkin alettu viime vuosina kiinnittää huomiota.

Näin todetaan viestinnän esteettömyysohjelman seurantaraportissa, joka julkaistiin 20. helmikuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä laadittiin vuonna 2004 toimenpideohjelma viestinnän esteettömyyden parantamiseksi. "Kohti esteetöntä viestintää" -toimenpideohjelmalla on pyritty lisäämään tietoisuutta ikääntyneiden ja vammaisten ongelmista viestintäpalveluiden käyttäjinä.

Alkuperäisen toimintasuunnitelman ehdotuksista ainoastaan mahdollisuus käyttää hätänumeroa 112 myös tekstiviestillä ei vielä ole toteutunut. Työryhmä kiirehtiikin järjestelmän käyttöönottoa ja korostaa, että palvelun käyttö ei saisi edellyttää vammaisten ennakkorekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisedellytystä voidaan pitää vammaisia eriarvoistavana vaatimuksena.

Myös digitaaliseen televisiotoimintaan siirtyminen vaatii seurantaa ikääntyneiden ja vammaisten käyttäjien kannalta. Televisiolaitteiden ja palvelujen esteettömyydestä on huolehdittava. Toisaalta digitaalisen televisiotekniikan ja kolmannen sukupolven matkaviestimien mahdollisuudet palvella näitä erityisryhmiä olisi käytettävä täysimääräisesti hyväksi, raportissa todetaan. Esimerkiksi digitaalisen tekniikan antamia mahdollisuuksia televisio-ohjelmien tekstitykseen olisi hyödynnettävä.


Uusi esteettömyystyöryhmä asetettu

Viestintäpalveluiden esteettömyyteen liittyvät asiat koskevat väestön vanhetessa yhä suurempia ihmisjoukkoja. Arjen tietoyhteiskunnan palveluiden tulee olla kaikkien käytettävissä. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin asettanut uuden työryhmän jatkamaan esteettömyystyötä.

Työryhmän tehtävänä on edelleen nostaa esteettömyyskysymysten painoarvoa ja näkyvyyttä viestintäsektorilla. Sen pitää laatia uusi esteettömyyden toimintaohjelma vuoden 2010 loppuun mennessä.

Työryhmää vetää neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, vammaisjärjestöjä ja tietotekniikan keskusjärjestöjä, teleyrityksiä sekä päätelaitevalmistajia.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi helmikuussa ensimmäisen viestinnän asiakaspalvelupalkinnon Yleisradio Oy:lle vammaisten ja erityisryhmien palveluiden kehittämisestä.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391, 040 500 0817
neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395