null Etäluotsaus mahdolliseksi

Etäluotsaus mahdolliseksi

Tiedote 17.01.2019 13.29 fi sv en

Luotsivene (Kuva: Jeffrey B. Banke / Shutterstock)

Luvanvarainen etäluotsaus sallitaan jatkossa Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määrätyillä yleisillä kulkuväylillä. Luotsauslakia muutetaan siten, että luotsi voi hoitaa tehtäviään myös aluksen ulkopuolelta. Hallitus esitti luotsauslain vahvistamista 17. tammikuuta 2019.

Luotsausyhtiön tulee hakea lupa Liikenne- ja viestintävirastosta. Luvan myöntäminen edellyttää, että etäluotsaus ei yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuta vaaraa alusliikenteen turvallisuudelle eikä haittaa muulle alusliikenteelle tai ympäristölle.

Etäluotsausluvassa määrätään ne väylät ja väylän osat, joilla etäluotsaus on sallittua, etäluotsaukseen osallistuvat alukset sekä etäluotsauksen alkamis- ja päättymispaikat. Lupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi ja se voidaan tarvittaessa uusia.

Lakiin lisätään myös Puolustusvoimien mahdollisuus vapauttaa ulkomaisia valtionaluksia luotsinkäyttövelvollisuudesta. Puolustusvoimat voi vapauttaa velvollisuudesta aluksia, jotka osallistuvat sen isännöimään koulutukseen, harjoitukseen tai muuhun puolustusyhteistyöhön tai ovat muutoin puolustusvoimien isännöiminä.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 18. tammikuuta 2019. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. helmikuuta 2019.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mira Karppanen, p. 029 534 2094
erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 029 534 2782