Etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin arvioidaan

Tiedote 26.03.2021 16.17 fi sv en

(Kuva: Mika Pakarinen Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on valmisteltu fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jota edistetään vaiheittain. Nyt käynnistetään hankkeet, joissa arvioidaan muun muassa etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Siitä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021. Tiekartassa on tunnistettu, että etätyön ja liikenteen palveluistumisen vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Lisäksi arvioidaan, miten polttoaineiden hinnannousu vaikuttaisi yrityksiin. Kolme selvitystä valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Selvityksien päätoteuttaja on Ramboll Finland. Lisäksi myöhemmin on tarkoitus arvioida yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuuksia sekä päästövähennyspotentiaalia Suomessa.

1. Etätyön vaikutuksista lisää tietoa

Vuosi sitten koronapandemian alettua yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin. Maaliskuussa 2020 myös liikennesuoritteet vähenivät huomattavasti, mihin vaikutti etätyön lisäksi muun muassa matkustamisen rajoitukset. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan työmatkaliikenteen arvioidaan vähentyneen vuonna 2020 noin seitsemän prosenttia etätyön seurauksena.

Hankkeessa arvioidaan, miten etätyö vaikuttaa liikennesuoritteisiin ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi tunnistetaan toimet, joilla valtio voi edistää etätyötä myös poikkeusolojen jälkeen päästöjen vähennystavoitteet huomioiden.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön asiantuntijoita.

2. Liikenteen palvelut edistämään kestävää liikkumista

Toisessa hankkeessa selvitetään, miten liikenteen uudet palvelut vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin. Liikenteen palveluistumisessa korostuu asiakaslähtöisyys, digitaaliset alustat, kutsuohjautuvuus ja nykyisen kulkuneuvokapasiteetin tehokkaampi jakaminen. Tavoitteena on, että liikkuminen hoidetaan mahdollisimman kestävästi ja päästöttömästi, kuten joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä sekä uusilla kestävillä liikenteen palveluilla. Matkaketjujen rungon muodostaa joukkoliikenne, jota täydentävät muut kestävät liikkumisratkaisut, kuten yhteiskäyttöiset palvelut.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön asiantuntijoita.

3. Polttoaineen hinnan vaikutukset yrityksiin selvitetään

Työn tavoitteena on selvittää tarkemmin polttoaineen mahdollisen hinnannousun vaikutuksia eri toimialojen yritysten kustannuksiin ja siten kilpailukykyyn erilaisilla hinnannousun skenaarioilla. Polttoaineen hinnannousun vaikutuksia kuvataan eri maantieteellisillä alueilla Suomessa sekä eri toimialoilla.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijoita.

Mitä seuraavaksi?

Vaikutusarviointeja tehdään keväällä ja kesällä 2021 ja ne valmistuisivat syksyyn mennessä. Tuloksia hyödynnetään, kun päätetään fossiilittoman liikenteen tiekartan seuraavista toimenpiteistä.

Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta keväällä 2021. 

Lisätietoja:

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen (etätyö ja palveluistuminen)

Niko-Matti Ronikonmäki, p. 0295 342 129, niko-matti.ronikonmaki(at)lvm.fi, Twitter @ronikni (polttoaineen hinnan vaikutukset)